آشنایی با موضوع

میلی بار یا هکتوپاسکال HPA واحد اندازه گیری فشار هوا در آب و هواشناسی می باشد. هر میلی بار یا هکتوپاسکال برابر با 1000 دین بر سانتی متر مربع می باشد فشار ستون هوا در سطح دریای آزاد 1013 هکتوپاسکال بر سانتی متر مربع می باشد. فشار هوا نیرویی است که هوا بر یک واحد از سطح زمین وارد می کند و مقدار آن در سطح دریای آزاد، برابر است با وزن ستونی از جیوه به ارتفاع 76 سانتیمتر. از آنجا که تراکم هوا با ارتفاع کاهش می یابد، با افزایش ارتفاع فشار هوا نیز کم می شود، اما تغییر فشار برحسب ارتفاع چندان منظم نیست؛ به طور کلی تا ارتفاع 1500 متری سطح زمین به ازای هر 100 متر افزایش ارتفاع، فشار هوا حدود 12 هکتوپاسکال کم می شود. پراکندگی افقی فشار اتمسفر را با استفاده از خطوط هم فشار به صورت سطح هم فشار نشان می دهند. خط هم فشار خطی است که تمام نقاط با فشار یکسان را به هم مربوط می کند. نقشه های هم فشار برای سطوح مختلف اتمسفر تهیه می شود. از آنجایی که مولکول ها در همه جهات در حرکتند این توانایی را دارند که در حال برخورد با شیئی از زیر، فشار هوا را به سمت بالا بفرستند، در اتمسفر فشار هوا در همه جهات وجود دارد. در یک ایستگاه فضایی بین المللی، غلظت هوا مشابه با آن چه در سطح زمین است نگه داشته می شود. بنابراین فشار هوا در یک ایستگاه فضایی با سطح زمین یکسان است. ( 14/7 پوند در اینچ مربع ). واحد علمی فشار پاسکال است که از اسم پاسکال ( 1662 – 1623) گرفته شده است. یک پاسکال برابر است با 0/01 میلی بار یا 0/00001 بار. از سال 1929 علم هواشناسی از میلی بار برای فشار هوا استفاده می کند. در سال 1960 وقتی که واحد علمی تغییر کرد بسیاری از هواشناسان ترجیح دادند از اندازه ای که به آن عادت کرده بودند و آن استفاده از پیشوند هکتو به معنای 100 است، استفاده کنند. بنابراین یک هکتو پاسکال برابر است با 100 پاسکال که برابر یک میلی بار است 0/1 پاسکال مساوی است با 1000 هکتو پاسکال که همان 1000 میلی بار است. در نهایت واحدی که ما در علم هواشناسی از آن استفاده می کنیم ممکن است متفاوت باشد اما ارزش عددی آن ها یکی خواهد بود مثلاٌ استاندارد فشار در سطح دریا 25/1013 میلی بار و 25/1013 هکتو پاسکال می باشد.
در این صفحه تعداد 1034 مقاله تخصصی درباره میلی بار یا هکتوپاسکال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده میلی بار یا هکتوپاسکال
مقالات ISI میلی بار یا هکتوپاسکال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; PTSD; Metabolomics; Glycomics; Clinical data; Animal models; Theranostic biomarkers; Patients; ACTH; adenocorticotropic hormone; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; BDNF; brain derived neurotropic factor; CE; capillary electrophoresis; CE-MS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; GI; Gastrointestinal tract; ENS; Enteric Nervous System; CNS; Central Nervous System; MS; Multiple Sclerosis; GABA; gamma-aminobutyric acid; HPA; hypothalamicpituitaryadrenal; EHEC; Escherichia coli O157:H7; ECs; Enterochromaffin cells; Human microbiota;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; HPA; hyperphenylalaninemia; PAH; phenylalanine hydroxylase; BH4; tetrahydrobiopterin; NGS; next generation sequencing; MLPA; multiplex ligation-dependent probe amplification; qRT-PCR; quantitative real-time PCR; APV; allelic phenotype values; GPV; genotyp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; CgA; Chromogranin A; CST; Catestatin; HPA; Hypothalamic-pituitary-adrenal axis; RPM; revolutions per minute; SAM; Sympatho-adrenal-medullary axis; VAS; Visual analog scale; VS; Vasostatin; Biomarker; Canine; Chromogranin A; Psychological stress; Saliva;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; AMT; active motor threshold; cTBS; continuous theta burst stimulation; EMG; electromyogram; GA; gestational age; GDM; gestational diabetes mellitus; HOMA-IR; homeostatic model assessment for insulin resistance; HPA; hypothalamic-pituitary-adrenal; SI1mV;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; ARE; adverse radiation effects; BAVM; brain arteriovenous malformation; CT; computed tomography; DMSO; dimethyl-sulfoxide; EVOH; ethylene-vinyl alcohol copolymer; GK; Gamma Knife; HPA; hypothalomo-pituitary axis; MRI; magnetic resonance imaging; PEA; puls
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; MDD; Major depressive disorder; HPA; Hypothalamic-pituitary-adrenal; HCV; Hippocampal volume; HRFD; High familial risk for depression; LRFD; Low familial risk for depression; WM; White matter; GM; Gray matter; CSF; Cerebral spinal fluid; TBV; Total br
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; MDD; Major Depressive Disorder; GIMME; Group Iterative Multiple Model Estimation; MOOVD; Mood and Movement in Daily Life; CIDI; Composite International Diagnostic Interview; MCTQ; Munich Chronotype Questionnaire; BDI; Beck Depression Inventory; HPA; hypot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; Theanine; Heat stress; Liver injury; Heat shock response; HPA axis; ACTH; adrenocorticotropic hormone; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; CAT; catalase; CORT; glucocorticoids; COX-2; cyclooxygenase-2; CRP; C-reaction protein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; HPA; hypothalamic pituitary adrenal; CANDLE; Conditions Affecting Neurocognitive Development and Learning in Early Childhood; PTSD; post-traumatic stress disorder; TLEQ; Traumatic Life Events Questionnaire; BMI; body mass index; BSI; Brief Symptoms Invent
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; 2-AG; 2-arachidonoylglycerol; ANOVA; analysis of variance; BLA; basolateral nucleus of amygdala; BSA; bovine serum albumin; CA1; dorsal field 1 of Ammon's horn; CA3; dorsal field 3 of Ammon's horn; CB1; cannabinoid receptor 1; CeA; central amygdaloid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; AD; atopic dermatitis; CGRP; calcitonin gene-related peptide; DRG; dorsal root ganglion; GR; glucocorticoid receptor resistance; HPA; hypothalamus-pituitary-adrenal; NGF; nerve growth factor; PACAP; pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide; SP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; AAS; anabolic-androgenic steroids; APA; advanced paternal age; ASIH; anabolic steroid-induced hypogonadism; ART; assisted reproductive technology; BMI; body mass index; Chk1; checkpoint kinase 1; ECS; endogenous cannabinoid system; GnIH; gonadotropin-in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; Glucocorticoids; Opioid receptors; Pituitary-adrenal system; Psychological stress; Regulatory T lymphocytes; ACC; anterior cingulate cortex; β2AR; β2-adrenergic receptor; ACTH; adrenocorticotropic hormone; ADCYAP1R1; adenylate cyclase-activating polypep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; ANOVA; analysis of variance; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; BrdU; 5-bromo-2′-deoxyuridine; CA1; cornu ammonis-1; DCX; doublecortin; DG; dentate gyrus; EPMT; elevated plus maze test; FST; forced swim test; GFAP; glial fibrillary acidic protein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; ACQ; acquisition; ANOVA; analysis of variance; CB1; cannabinoid receptor 1; GABA; γ-aminobutyric acid; GEE; generalized estimating equations; HPA; hypothalamus-pituitary-adrenal axis; i.p.; intraperitoneal application; LPS; lipopolysaccharide; MaxT; maxi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; χ2; chi-square; ΔS; sucrose-minus-water difference of either 1-h licking or 48-h drinking; %S; sucrose percent difference of either 1-h licking or 48-h drinking; %OAE; percent open-arm entries; %OAT; percent open-arm time; %SWIM; percent swim duration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; ACSF; artificial cerebrospinal fluid; ACTH; adrenocorticotropin; DG; dentate gyrus; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; EGTA; ethylene glycol-bis(β-aminoethyl ether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid; EPM; elevated plus-maze test; FPO; familiar place obj
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; ANOVA; analysis of variance; BrdU; 5-bromo-2′-deoxyuridine; CFR; conditioned freezing response; GH; Group-housed; HPA; hypothalamic pituitary-adrenal axis; NeuN; neuronal nuclei; NOD; novel object discrimination; PFC; prefrontal cortex; SI; social isola
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; AIS; acute immobilization stress; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; BSA; bovine serum albumin; CIS; chronic immobilization stress; CRF; corticotropin-releasing factor; CRFR1; corticotropin-releasing factor receptor 1; DG; dentate gyrus; DOR; delta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CON; control diet; EPM; elevated plus maze; FST; forced swim test; GR; glucocorticoid receptor; HFD; high-fat diet; HPA; hypothalamic-pituitaryadrenal; IGF; insulin-like growth factor; IL; interleukin; KAT; kynur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; 1-MT; 1-methyltryptophan; 3-HK; 3-hydroxykynurenine; 5-HT; serotonin; 5-HTP; 5-hydroxy-l-tryptophan; 5-HIAA; 5-hydroxyindoleatic acid; ACTH; adrenocorticotrophic hormone; AADC; aromatic l-amino acid descarboxylase; AA-NAT; aralkylamine N-acetyltransferase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; HPA; hypothalamic pituitary adrenocortical axis; SERT; serotonin transporter; NET; norepinephrine transporter; DAT; dopamine transporter; CUMS; chronic unpredictable mild stress test; SPT; sucrose preference test; LH; learned helplessness; OFT; open field
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; SOD; superoxide dismutase; GPx; glutathione peroxidase; MDA; malondialdehyde; TAC; total antioxidant capacity; HFD; high-fat diet; LPS; lipopolysaccharides; IR; insulin resistance; OAT; open arms time; CAT; closed
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; ACTH; Adrenocorticotropic hormone; CRH; corticotropin releasing hormones; DMN; default mode network; HPA; hypothalamic-pituitary-adrenal; mPFC; medial prefrontal cortex; NAc; nucleus accumbens; PVN; paraventricular nucleus; SBP; subacute back pain pat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; REEs; rare earth elements; REO; rare earth oxides; PG; phosphogypsum; PHH; hemihydrate phosphogypsum; PDH; dihydrate phosphogypsum; DH; dihydrate process; HH; hemihydrate process; HDH; hemi-dihydrate process; HRC; hemi-dihydrate recrystallization process;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; IUGR; intrauterine growth retardation; PNE; prenatal nicotine exposure; TCH; total cholesterol; HDL-C; high-density lipoprotein-cholesterol; LDL-C; low-density lipoprotein-cholesterol; SR-B1; scavenger receptor class B type 1; ABCA1; ATP-binding cassette
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; Ach; acetylcholine; AchE; acetylcholinesterase; ACTH; adrenocorticotrophic hormone; CORT; corticosterone; CRH; corticotropin-releasing hormone; HPA; hypothalamic-pituitary-adrenal; MDD; major depressive disorder; mPFC; medial prefrontal cortex; nAChR; nyc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; Adora2a; adenosine A2a receptor; ACTH; adrenocorticotropic hormone; AVP; arginine vasopressin; α-CaMKII; Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II-α; β-actin; Rattus norvegicus actin, beta; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; CORT; corticosterone;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; PSD; post stroke depression; DSM; diagnostic and statistical manual of mental disorders; HPA; hypothalamo-pituitary-adrenal axis; DEPRESS; depression predictors after ischemic stroke; MRI; magnetic resonance imaging; CES-D; center for epidemiological stud
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; PTB; Preterm Birth; AOB; All Our Babies; EPDS; Edinburgh Postnatal Depression Scale; PSS; Perceived Stress Scale; PPROM; Preterm Premature Rupture of the Membranes; OR; Odds Ratio; aOR; Adjusted Odds Ratio; HPA; Hypothalamic-Pituitary-Adrenocortical; Preg
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; 5-HIAA; 5-hydroxyindoleacetic acid; 5-HT; 5-hydroxytryptamine; ACh; acetylcholine; AChE; acetylcholinesterase; ANOVA; analysis of variance; ATC; acetylthiocholine; BBB; blood-brain barrier; CAT; catalase; DA; dopamine; DOPAC; dihydroxyphenyl acetic acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; aCSF; artificial cerebrospinal fluid; BW; body weight; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; CRF; corticotropin-releasing factor; FSH; follicular-stimulating hormone; GnRH; gonadotropin-releasing hormone; HPA; hypothalamic-pituitary-adrenal; HPG; hypothal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; 5-HT; serotonin; ANOVA; analysis of variance; DA; dopamine; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; EPM; elevated plus-maze test; FST; forced swim test; GCs; glucocorticoids; HPA; hypothalamic-pituitary-adrenal axis; HPLC-ECD; high-performance liquid chrom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; ACTH; adrenocorticotropic hormone; AE; aerobic exercise; AGs; adrenal glands; AS; adrenal sensitivity; AT; aerobic training; BW; body weight; CORT; corticosterone; CRF; corticotropin-releasing factor; ELISA; Enzyme-Linked Immuno-Sorbent Assay; EPM; elevat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; α-SMA; α smooth muscle actin; CGRP; calcitonin gene related peptide; CTGF; connective tissue growth factor; DETCs; dendritic epidermal T cells; ECM; extracellular matrix; EGF; epidermal growth factor; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; EPCs; endot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; aCSF; artificial cerebrospinal fluid; ANOVA; analysis of variance; BLA; basolateral amygdala; CON; control; CORT; corticosterone; CVSS; chronic variable social stress; EPM; elevated plus-maze; EPSC; excitatory postsynaptic current; HPA; hypothalamic-pit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; ACTH; adrenocorticotropic hormone; CBG; cortisol binding globulin; GC; glucocorticoids; GCm; GC metabolites; HPA; hypothalamic-pituitary-adrenal [axis]; HPG; hypothalamic-pituitarygonadal [axis]; MMP; Marine Mammal Program; SNS; sympathetic nervous system
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; ASPS; advanced sleep phase syndrome; AUD; alcohol use disorder; BDZ; benzodiazepine; CK1; casein kinase 1; CD; circadian desynchrony; CRSDs; circadian rhythm sleep disorders; DSPS; delayed sleep phase disorder; DA; dopamine; DARPP32; dopamine- and cAMP-re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; Cardiovascular diseases; inflammation; prenatal inflammatory exposure; maternal immune activation; developmental reprogramming; NF-κB; ACE; Angiotensin-converting enzyme; ACTH; Adrenocorticotropic hormone; Ang II; Angiotensin II; ApoE; Apolipoprotein E;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; Stress; Amyloid; Norepinephrine; Dopamine-β-hydroxylase; Depression; Adrenergic receptors; AD; Alzheimer's disease; HPA; hypothalamo-pituitary adrenal; PFC; prefrontal cortex; DMN; default mode network; SP; senile plaque; NFT; neurofibrillary tangle; MMS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; AUD; Alcohol use disorder; FDA; Food and Drug Administration; MOR; Mu opioid receptor; DOR; Delta opioid receptor; KOR; Kappa opioid receptor; NMDA; N-methyl-d-aspartate; GABA; Gaba amino butyric acid; DSM-IV; Diagnostic and statistical measurement IV; PA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلی بار یا هکتوپاسکال; 5-HT; 5-hydroxytryptamine; AA; arachidonic acid; ACh; acetylcholine; ACTH; adrenocorticotrophic hormone; AD; Alzheimer's Disease; ADP; adenosine diphosphate; Aβ; amyloid β; AMP; adenosine monophosphate; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepro