آشنایی با موضوع

در ساختار مولکولی هیدروکربن‌ها تنها عناصر کربن و هیدروژن شرکت دارند. هیدروکربن‌ها به دو دسته اصلی آلیفاتیک و آروماتیک تقسیم می‌شوند. هیدروکربن‌های آلیفاتیک خود به گروه‌های وسیع‌تری تقسیم می‌شوند: آلکانها، آلکنها، آلکینها و ترکیبات حلقوی مشابه. اکثر هیدرو کربن‌های موجود در زمین در نفت خام وجود دارند. فرمول همگانی آن ها CXHY است و بیشتر از نفت،قطران ذغال سنگ و منبع های گیاهی بدست می آیندکه به دو دسته ی کلی زنجیره ای و حلقه ای تقسیم شده که هر کدام به دو دسته ی سیر شده و سیر نشده تقسیم می شوند. هیدروکربن های زنجیره ای سیر شده شامل آلکان ها،سیلیکو آلکان ها،هیدروکربن ها ی زنجیره ای سیر نشده شامل آلکن ها،آلکین ها و هیدروکربن ها حلقوی سیر شده شامل سیلیکو آلکان ها و هیدروکربن های حلقوی سیر نشده، شامل سیلیکو آلکن ها،هیدروکربن های آروماتیک و. . . هستند. اگر در مولکول های یک هیدروکربن به جای هیدروژن عنصر دیگری جایگزین شود به آن مشتق می گویند. هیدروکربن ها به شاخه های بسیاری تقسیم می شوند. آلکان ها: هیدروکربن های زنجیره ای سیر نشده ای هستند که در آن ها همه اتم ها در مولکول هایشان با پیوند های ساده به هم متصل شده اند. همه آلکان ها بی رنگ هستند و با شعله آبی و تمیزی می سوزند. (همه هیدروکربن های سیر نشده واکنش پذیر تر نسبت به هیدروکربن های سیر شده هستند. )مانند: متان CH4،اتان C2H6. در آلکان ها با افزایش تعداد اتم گرمای سوختن کمتر می شود. آلکن ها یا اولفین ها: در فرمول ساختاری آن ها بین دو کربن یک پیوند دوگانه(C=C) دارند. با سیکلو پارافین ها همپار (همپار یا ایزومر یعنی دو ترکیب با فرمول شیمیایی یکسان اما با فرمول ساختاری متفاوت). آلکن های کوچک به حالت گاز،آلکن های متوسط به حالت مایع و آلکن های بزرگ به حالت مومی شکل و جامدند. آلکن ها از آلکان ها فعّال تر هستند. آلکین ها: هیدروکربن هایی هستند که بین دو اتم آن ها در مولکولشان یک پیوند سه گانه دارند. هیدروکربن های آروماتیک (Aromatic Hydrocarbon) دسته ای از ترکیب های آلی سیر نشده که ساختاری حلقوی دارند،بوی خوشی دارند و به مقدار زیادی در قطران زغال سنگ یافت می شوند را هیدروکربن های آروماتیک می گویند
در این صفحه تعداد 749 مقاله تخصصی درباره هیدروکربن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هیدروکربن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; aTDC; after top dead center; BMEP; brake mean effective pressure; CAD; crank angle degree; CDC; conventional diesel combustion; CFD; computational fluid dynamics; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxides; COV; coefficient of variation; DF-PCCI; dual-fuel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; Biogas composition; Dual fuel engines; Alternative fuels; Multiple pulse in dual fuel engines; Post injection; Pilot injection; BDDF; biogas diesel dual fuel; BGES; biogas energy share; BMEP; brake mean effective pressure; BTE; brake thermal efficiency; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; HC; Hydrocarbon; HFC; Hydrofluorocarbon; CO2; R744; HFO; Hydrofluoro olefin; CFC; Chlorofluorocarbon; HCFC; Hydrochlorofluorocarbons; GWP; Global Warming Potential; ODP; Ozone Depletion Potential; TEWI; Total Equivalent Warming Impact; LCCP; Life Cycle Cl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; NOx; nitric oxides; PM; particulate matter; PN; particle number; DMDF; diesel/methanol dual fuel; DPOC; diesel oxidation catalyst coupled with particulate oxidation catalyst; HSDI; high speed direct injection; LIQ; late-injection quantity; MLII; the inter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; Butanol; Dual fuel engines; Post injection for soot reduction; Injection strategies for dual fuel engines; Engine emissions; Alternative fuels for engines; BDES; butanol to diesel energy share; BMEP; brake mean effective pressure; BSFC; brake specific fue
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; Lifetime-oriented design; Reservoir decline curve; CO2 capture; EOR; Process optimization; Membrane permeation; Bbl; Barrels of Petroleum Liquids (1 bbl = 0.159 m3); BBL; Billion Barrels of Petroleum Liquids; CO2; Carbon Dioxide; CA; Chemical Absorp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; A/C; Air conditioning; CHP; Combined heat and power; CI; Compression ignition; CO; Carbon monoxide; CO2; Carbon dioxide; EGR; Exhaust gas recirculation; GWP; Global warming potential; H2; Hydrogen; H2O; Water; HC; Hydrocarbon; HT; High temperature; IC; In
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; GDI; Coked injector; Spray; Diffusion flame; SEM; ASOI; after start of injection; ATDC; after top dead centre; BTDC; before top dead centre; CAD; crank angle degree; COV; Coefficient of Variation; DCA; deposit control additives; ECU; engine control unit;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; DISI engine; Injector fouling; Mixture preparation; Combustion; Emissions; ASOI; after start of injection; ATDC; after top dead centre; BTDC; before top dead centre; CAD; crank angle degree; CNF; cumulative number fraction; COV; coefficient of variation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; ANN; Artificial Neural Network; CFC; Chloro-fluro-carbon; COP; Coefficient of Performance; CSACHP; Conventional solar assisted compression heat pump; DXSAHP; Direct Expansion Solar Assisted Heat Pump; GWP; Global Warming Potential; HCFC; Hydro-chloro-flur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; AF-SPBR; axial-flow spherical packed bed rector; cat; catalyst; DE; differential evolution; DME; dimethyl ether; ESs; evolution strategies; GAs; genetic algorithms; HC; hydrocarbon; HSE; health, safety and environment; i; numerator of reactor; IDP; iterat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; Early Cretaceous; SW Barents Sea; High-resolution seismic data; Submarine channel; Contouritic currents; Hydrocarbon; Source rock; Resistivity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; Ground-source heat pump; Natural refrigerant; Carbon dioxide; Ammonia; Water; Hydrocarbon; Pompe à chaleur géothermique; Frigorigène naturel; Dioxyde de carbone; Ammoniac; Eau; Hydrocarbures; ASHP; air-source heat pump; CFC; chlorofluorocarbon; COP; co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; PPCI; partially premixed compression ignition; EHN; ethylhexyl-nitrate; HCCI; homogenous charge compression ignition; TDC; top dead center; GCI; gasoline compression ignition; IMEP; indicated mean effective pressure; COV; coefficient of variation; LHV; lo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; CO; carbonic oxide; HC; hydrocarbon; NOx; nitrogen oxidation; H2ICE; hydrogen-fueled internal combustion engine; GDI; gasoline direct injection; RON; research octane number; ECU; electronic control unit; CA; crank angle; BTDC; before top dead center; CA50
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; CI; compression ignition; GCI; gasoline compression ignition; HCCI; homogeneous charge compression ignition; PCCI; premixed charge compression ignition; TDC; top dead center; HC; hydrocarbon; SINL; spatially integrated natural luminosity; Fps; frame per s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; BSFC; brake-specific fuel consumption; C2H6; ethane; C3H8; propane; CH4; methane; CI; compression-ignition; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxide; CO2eq; carbon dioxide equivalent; CR; compression ratio; DF; dual fuel; DGB; dynamic gas blending; DLE; d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; Hydrogen; Thermal efficiency; Combustion stability; Exhaust gas recirculation; Turbo gasoline direct injection (T-GDI); Emissions; EGR; Exhaust gas recirculation; BMEP; Brake mean effective pressure; IMEP; Indicated mean effective pressure; T-GDI; Turbo G