هیدروکلروتیازید

در این صفحه تعداد 283 مقاله تخصصی درباره هیدروکلروتیازید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هیدروکلروتیازید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکلروتیازید; Annual product review; Multivariate statistical process control; Principal component analysis; Reconstruction-based contributions; Hydrochlorothiazide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکلروتیازید; 3ß-HSD; 3ß-hydroxysteroid dehydrogenase-isomerase; ABPM; ambulatory blood pressure monitoring; Ang II; angiotensin II; ARB; angiotensin receptor blocker; AT1; angiotensin receptor type 1; AT2; angiotensin receptor type 2; ACE; angiotensin-converting enz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکلروتیازید; BP; blood pressure; CV; cardiovascular; CAD; coronary artery disease; HF; heart failure; MI; myocardial infarction; CCB; calcium channel blocker; ARB; angiotensin receptor blocker; VALUE; Valsartan Antihypertensive Long-term Use Evaluation; ALLHAT; Antihy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکلروتیازید; Orodispersible films; Continuous manufacturing; Multi-layer films; Fixed-dose combinations; Confocal Raman microscopy; Hydrochlorothiazide; Enalapril maleate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکلروتیازید; Phenol; Organic acids; Dielectric barrier discharge; Water treatment; Carbon mass balance; Hydrochlorothiazide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکلروتیازید; ALK PHOS; alkaline phosphatase; ALT; alanine aminotransferase (serum glutamate-pyruvate transaminase (SGPT)); AST; aspartate aminotransferase (serum glutamic oxaloacetic transaminase (SGOT)); BUN; blood urea nitrogen; CA; calcium; CI; confidence interval;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکلروتیازید; Ramipril (PubChem CID: 5362129); Hydrochlorothiazide (PubChem CID: 3639); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); Sodium Perchlorate (PubChem CID: 522606); Orthophosphoric Acid (PubChem CID: 1004); Hydrochloric Acid (PubChem CID: 313); Sodium Hydroxide (PubChem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکلروتیازید; 4-AP; 4-aminopyridine; ACh; acetylcholine chloride; ANOVA; analysis of variance; AP; arterial pressure; Ca+2; calcium; Cl-; chloride; CO2; carbon dioxide; CVD; cardiovascular disease; DBP; diastolic blood pressure; DAD; diode array detector; EDS; energy d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکلروتیازید; Nephrotic syndrome; nephrotic edema; diuretic; acetazolamide; hydrochlorothiazide; furosemide; weight; refractory edema; urine volume; loop diuretics; thiazides; pendrin; sodium/chloride cotransporter (NCC); water retention; salt retention; nephrology; ra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکلروتیازید; Diuresis; Dihydrochalcone; Electrolytes; Antioxidant; Folk medicine; AA; ascorbic acid; CT; control; DPPH; 2,2-diphenyl-1- picrylhydrazyl; EALD; ethyl acetate fraction from L. dasytricha; HCTZ; hydrochlorothiazide; l-NAME; Nω -nitro- l-arginine methylest
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکلروتیازید; 2K1C; Two-kidney-one-clip; AEAE; Alibertia edulis aqueous extract; AF; Acetate fraction; ALT; Alanine transaminase; ANOVA; Analysis of variance; AqF; Aqueous fraction; AST; Aspartate transaminase; BF; n-buthanol fraction; BW; Body weight; Ca+2; Calcium; C