هیدروکسی پروپیل بتا-سیکلوکودکسترین

در این صفحه تعداد 89 مقاله تخصصی درباره هیدروکسی پروپیل بتا-سیکلوکودکسترین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هیدروکسی پروپیل بتا-سیکلوکودکسترین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسی پروپیل بتا-سیکلوکودکسترین; HOCs; Hydrophobic organic compounds; CD; Cyclodextrin; CDs; Cyclodextrins; CDP; Cyclodextrin polymer; β-CDP; β-cyclodextrin polymer; BBB; Blood-brain barrier; D.S; Degree of substitution; HP-β-CD; Hydroxypropyl-β-Cyclodextrin; HPγ-CD; Hydroxyl propyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسی پروپیل بتا-سیکلوکودکسترین; ACE; affinity capillary electrophoresis; BGE; background electrolytes; CD; cyclodextrins; DMSO; dimethyl sulfoxide; EOF; electroosmotic flow; FA; frontal analysis; HD; Hummel-Dreyer method; HP-β-CD; hydroxypropyl-β-cyclodextrin; HP-γ-CD; hydroxypropy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسی پروپیل بتا-سیکلوکودکسترین; BGE; background electrolyte; CD; cyclodextrin; CM-β-CD; carboxymethyl-β-cyclodextrin; CSEI; cation-selective exhaustive injection; EOF; electroosmotic flow; FESI; field-enhanced sample injection; HP-β-CD; hydroxypropyl-β-cyclodextrin; S-β-CD; sulfate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسی پروپیل بتا-سیکلوکودکسترین; BAC; baclofen; CAR; carvedilol; CTZ; cetirizine; CS; chiral selector; CPA; chlorpheniramine; CIT; citalopram; FLU; fluoxetine; HXZ; Hydroxyzine; HP-α-CD; hydroxypropyl-α-cyclodextrin; HP-β-CD; hydroxypropyl-β-cyclodextrin; MD; maltodextrin; PFM; parti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسی پروپیل بتا-سیکلوکودکسترین; SOD; superoxide dismutase; SK; streptokinase; PEG; polyethylene glycol; CAR; peptide CARSKNK; BSA; Bovine serum albumin; PVA; polyvinylalcohol; HPMC; hydroxypropyl methylcellulose; PLGA; polylactic-co-glycolic acid; HP-β-CD; hydroxypropyl-β-cyclodextrin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسی پروپیل بتا-سیکلوکودکسترین; α-CD; α-cyclodextrin; β-CD; β-cyclodextrin; γ-CD; γ-cyclodextrin; A-β-CD; acetyl-β-CD; BGE; background electrolyte; C4D; capacitively coupled contactless conductivity detection; CD; cyclodextrin; CDTA; cyclohexate-1,2-diaminetetraacetic acid; CE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسی پروپیل بتا-سیکلوکودکسترین; para-Xylene; meta-Xylene; Hydroxypropyl-β-cyclodextrin; Liquid-liquid extraction; Formation constant; Separation factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسی پروپیل بتا-سیکلوکودکسترین; AFM; atomic force microscopy; BSA; bovine serum albumin; CD; circular dichroism; Cg′; maximal concentration of the cryoconcentrated solution; DSC; differential scanning calorimetry; ESCA; electron spectroscopy for chemical analysis; ESEM; environmental
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسی پروپیل بتا-سیکلوکودکسترین; 5-HT; 5-Hydroxytryptamine or serotonin; AA-5-HT; N-arachidonoyl-serotonin; ACEA; arachidonoyl 2′-chloroethylamide; AEA; N-arachidonoylethanolamine; 2-AG; 2-arachidonoylglycerol; AM251; N-(piperidin-1-yl)-5-(4-iodophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسی پروپیل بتا-سیکلوکودکسترین; Countercurrent chromatography; Hydroxypropyl-β-cyclodextrin; trans-Paroxetine; trans-N-methylparoxetine; trans-Paroxol; Stereoselective separation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسی پروپیل بتا-سیکلوکودکسترین; AFM; atomic force microscopy; BSA; bovine serum albumin; CXCR4; C-X-C chemokine receptor type 4; DL; drug loading; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle's Medium; DMI; isosorbide dimethyl ether/dimethyl isosorbide; DMSO; dimethyl sulfoxide; EE; encapsulatio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسی پروپیل بتا-سیکلوکودکسترین; COU; coumestrol; HPβCD; hydroxypropyl-beta-cyclodextrin; DMSO; dimethyl sulfoxide; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle's Medium; HPMC; hypromellose; MPO; enzyme myeloperoxidase; TGF-β; transforming growth factor beta; Coumestrol; Cyclodextrin; Hydroxypropyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسی پروپیل بتا-سیکلوکودکسترین; Hemorrhagic shock; Ketone body; Antioxidant; Lyophilization; Resuscitation fluid; Cyclodextrin; AAALAC; Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International; Alk Phos; alkaline phosphatase; ALT; alanine aminotransferase; AS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسی پروپیل بتا-سیکلوکودکسترین; ANE; anethole; ACL; anethole-in-cyclodextrin-in-liposome; ACL2; double-loaded liposome; DCL; drug-in-cyclodextrin-in-liposome; EE; encapsulation efficiency; HP-β-CD; hydroxypropyl-β-cyclodextrin; LR; loading rate; PdI; polydispersity index; Anethole; Cy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسی پروپیل بتا-سیکلوکودکسترین; Pharmaceutical excipients; Solubilizing agents; Drug transporter; Uptake transport; Organic cation transporter (OCT); Peptide transporter (PEPT); Polyethylene glycol (PEG); Hydroxypropyl-β-cyclodextrin; Solutol HS 15 (macrogol 15 hydroxystearate, polyoxy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسی پروپیل بتا-سیکلوکودکسترین; ABZ; Albendazole; HPβCD; hydroxypropyl-β-cyclodextrin; HPMC; hydroxypropylmethylcellulose; GIT; gastro intestinal tract; PK; pharmacokinetic; API; active pharmaceutical ingredient; rpm; rounds per minute; FaSSGF; fasted state simulating gastric fluid; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسی پروپیل بتا-سیکلوکودکسترین; DAPI; 4/6-diamidino-2-phenylindole; FBS; fetal bovine serum; HP-β-CD; hydroxypropyl-β-cyclodextrin; ICH; intracerebral hemorrhage; IKK; IκB kinase; IL-1β; interleukin-1β; IL-6; interleukin-6; IκB; Inhibitor of κB; LPS; lipopolysaccharide; MACS; mag
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسی پروپیل بتا-سیکلوکودکسترین; Glabridin (PubChem CID: 124052); 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin (PubChem CID: 14049689); 2, 2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical (PubChem CID: 74358); 3, 4-Dihydroxy-l-phenylalanine (PubChem CID: 6047); Glabridin; Hydroxypropyl-β-cyclodextrin; Inclusion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسی پروپیل بتا-سیکلوکودکسترین; CD; cyclodextrin; BGE; background electrolyte; CM-β-CD; carboxymethyl-β-cyclodextrin; S-β-CD; sulfated-β-cyclodextrin; HP-β-CD; hydroxypropyl-β-cyclodextrin; M-β-CD; methyl-β-cyclodextrin; Higenamine; Capillary electrophoresis; β-Cyclodextrin der
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسی پروپیل بتا-سیکلوکودکسترین; β-CD; β-cyclodextrin; M-β-CD; methyl-β-cyclodextrin; HP-β-CD; hydroxypropyl-β-cyclodextrin; CSCs; cardiac stem cells; Sca-1+;  stem-cell antigen 1-positive; LDH; Lactate dehydrogenase; MI; Myocardial infarction; ABCA1; ATP-binding cassette transpor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسی پروپیل بتا-سیکلوکودکسترین; β-amyloid; hydroxypropyl-β-cyclodextrin; microsphere; spray drying; nasal administration; rat hippocampus; oxidative stress; apoptosis; gene expression; neuroprotective effect;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسی پروپیل بتا-سیکلوکودکسترین; Chiral separation; High-speed counter-current chromatography; Naringenin; [1-Butyl-3-methylimidazolium][L-Pro]; Hydroxypropyl-β-cyclodextrin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسی پروپیل بتا-سیکلوکودکسترین; CBQCA; 3-(4-carboxybenzoyl)-2-quinoline-carboxaldehyde; DM-β-CD; heptakis(2,6-di-O-methyl)-β-cyclodextrin; DOPA; dihydroxyphenylalanine; FITC; fluorescein isothiocyanate; HPA-β-CD; 6-monodeoxy-6-mono(3-hydroxy)-propylamino-β-cyclodextrin; HP-β-CD; hy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسی پروپیل بتا-سیکلوکودکسترین; AP; apigenin; HP-β-CD; hydroxypropyl-β-cyclodextrin; SAS; supercritical antisolvent; DMF; N, N-dimethylformamide; LE; load efficiency; EE; encapsulation efficiency; MPS; mean particle size; FTIR; Fourier transform infrared spectroscopy; 1H NMR; hydrogen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسی پروپیل بتا-سیکلوکودکسترین; Chlorzoxazone (PubChem CID: 2733); β-Cyclodextrin (PubChem CID: 444041); Hydroxypropyl-beta-cyclodextrin (PubChem CID: 14049689); Methanol (PubChem CID: 887); Dimethyl sulfoxide (PubChem CID: 679); Chlorzoxazone; β-Cyclodextrin; Hydroxypropyl-β-cyclode
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسی پروپیل بتا-سیکلوکودکسترین; PZQ; praziquantel; CD; cyclodextrin; β -CD; β -cyclodextrin; Me-β-CD; methyl-β-cyclodextrin; HP-β-CD; hydroxypropyl-β-cyclodextrin; XRPD; X-ray powder diffraction; CP/MA; Scross polarization/magic-angle spinning; TOSS; total suppression of spinning
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسی پروپیل بتا-سیکلوکودکسترین; BAM; Brewster angle microscopy; CV; cortical vesicles; mβcd; methyl-β-cyclodextrin; hpβcd; hydroxypropyl-β-cyclodextrin; Chol; cholesterol; HPTLC; high performance thin layer chromatography; LE; liquid expanded; LC; liquid condensed; Lo; liquid ordere