طیف سنجی تصویربرداری

در این صفحه تعداد 150 مقاله تخصصی درباره طیف سنجی تصویربرداری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طیف سنجی تصویربرداری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی تصویربرداری; Foliage status; Carnegie Airborne Observatory; Climate change; Imaging spectroscopy; Sequoia and Kings Canyon National Parks (SEKI);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی تصویربرداری; Land cover; Forest alliance; U.S. National Vegetation Classification (NVC); Multi-seasonal; Hyperspectral satellite; Imaging spectroscopy; HyspIRI; Machine learning; Support Vector Machine; Regional; County;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی تصویربرداری; ATR; attenuated total reflection; CA; cluster analysis; CE; capillary electrophoresis; CEC; capillary electro chromatography; DR; diffuse reflection; FPA; focal plane array; FT; Fourier transform; LC; liquid chromatography; MCT; mercury cadmium telluride;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی تصویربرداری; Maxent; Biased support vector machine; Boosted regression trees; Imaging spectroscopy; Vegetation; Species distribution model; Yellow starthistle; Centaurea solstitialis; Phalaris aquatica; Carnegie airborne observatory; Hyperspectral;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی تصویربرداری; Imaging spectroscopy; Mean spectra; Median spectra; Mode spectra; Multiplicative scatter correction (MSC); Partial least squares regression (PLSR) model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی تصویربرداری; Microclimate modelling; ENVI-met; Imaging spectroscopy; Surface materials; HyMap; Object height; Urban area;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی تصویربرداری; Land cover and land use; Hyperspectral satellite; Imaging spectroscopy; HyspIRI; Multi-temporal; Random Forests;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی تصویربرداری; ATR; attenuated total reflection; CA; cluster analysis; CE; capillary electrophoresis; CEC; capillary electro chromatography; DR; diffuse reflection; FPA; focal plane array; FT; Fourier transform; LC; liquid chromatography; MCT; mercury cadmium telluride;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی تصویربرداری; Composition gradients; Foliar functional traits; Imaging spectroscopy; Non-metric multidimensional scaling (NMDS) ordination; Urban forests;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی تصویربرداری; Imaging spectroscopy; APEX; Diffuse and direct irradiance; Reflectance anisotropy; Sun-induced chlorophyll fluorescence; PRI; NDVI; SCOPE; MODTRAN5;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی تصویربرداری; Plant species classification; Hyperspectral; Imaging spectroscopy; AVIRIS; MESMA; Discriminant analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی تصویربرداری; Support vector regression; Support vector machines; MESMA; Unmixing; Hyperspectral; Imaging spectroscopy; Urban; Berlin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی تصویربرداری; Chlorophyll retrieval; Imaging spectroscopy; Continuum removal; Radiative transfer; PROSPECT; DART; Optical indices; Norway spruce; High spatial resolution; AISA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی تصویربرداری; Biogeography; Conservation mapping; Functional traits; Imaging spectroscopy; Phylogeny; Plant traits; Remote sensing