روش مرزی غوطه ور شده

در این صفحه تعداد 521 مقاله تخصصی درباره روش مرزی غوطه ور شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI روش مرزی غوطه ور شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مرزی غوطه ور شده; Two-fluid incompressible flows; Fast direct solvers; Immersed boundary method; Conservative level-set; Interfacial flows; Multiphase flows;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مرزی غوطه ور شده; PO2; partial pressure of oxygen; Hb; hemoglobin; SO2; oxygen saturation; DM2; Diabetes mellitus type 2; FDM; finite difference method; IBM; immersed boundary method; VEGF; vascular endothelial growth factor; VCCC; vanished cross-connecting capillaries; RB
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مرزی غوطه ور شده; Propulsive efficiency; Drag-based swimming; Immersed boundary method; Numerical simulations; Aquatic locomotion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مرزی غوطه ور شده; Heat transfer; Volume Penalization method; Thermal Lattice Boltzmann method; Immersed boundary method; Dirichlet boundary condition; Thermal flows; Fluid-solid interaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مرزی غوطه ور شده; Lattice Boltzmann equation; Lattice spring model; Flexible fibers; Fiber network; Drainage rate; Immersed boundary method; Rigidity; Flexibility;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مرزی غوطه ور شده; Cartesian grid; Cut cell; Dimensional splitting; Navier-Stokes; Adaptive Mesh Refinement; Immersed boundary method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مرزی غوطه ور شده; Immersed boundary method; Sharp interface method; High order finite difference method; Compressible Navier-Stokes equations; Moving boundaries;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مرزی غوطه ور شده; Immersed boundary method; Lattice Boltzmann method; Moving-boundary flow; Heat transfer; Dirichlet condition; Neumann condition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مرزی غوطه ور شده; Discrete unified gas kinetic scheme; Immersed boundary method; Second-order accuracy; Distribution function correction; Particulate flows;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مرزی غوطه ور شده; Navier-Stokes equations; Fluid-solid interface; Immersed boundary method; Constrained moving least-squares method; Flow discontinuities;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مرزی غوطه ور شده; Embedded methods; Immersed boundary method; Small cut-cell problem; Approximate domain boundaries; Weak boundary conditions; Finite element method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مرزی غوطه ور شده; Discrete unified gas kinetic scheme; Immersed boundary method; Strang-Splitting technology; Particulate flows; Fluid-solid interactions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مرزی غوطه ور شده; Immersed interface method; Moving irregular domain; Soluble surfactant; Immersed boundary method; Navier-Stokes equations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مرزی غوطه ور شده; Fluid-structure interaction; CIP-CSL; Adaptive mesh; MLS interpolation; Immersed boundary method; Incompressible flows;