ایمونوگلوبولین A

در این صفحه تعداد 257 مقاله تخصصی درباره ایمونوگلوبولین A که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ایمونوگلوبولین A (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین A; Mycobacterium avium-intracellulare complex; Diagnosis; Bronchial lavage culture; Sputum culture; NTM; nontuberculous mycobacterial; MAC; Mycobacterium avium-intracellulare complex; AFB; acid fast bacilli; CT; computed tomography; IgA; immunoglobulin A;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین A; ADCC; antibody-dependent cellular cytotoxicity; AECA; Anti-epithelial cell antibodies; ANCA; Anti-neutrophil cytoplasmic antibodies; β2GPI; β2-glycoprotein I; CDC; Complement-dependent cytotoxicity; EC; endothelial cell; FcαRI; Fc receptor for IgA; Gal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین A; TLR; toll like receptor; PBMCs; peripheral blood mononuclear cells; WBC; white blood cells; RBC; red blood cells; Hb; hemoglobin; Ht; hematocrit; MCV; mean corpuscular volume; MCH; mean corpuscular hemoglobin; MCHC; mean corpuscular hemoglobin concentrati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین A; Alkaline phosphatase (ALP); Glucomannan; High-fat (HF) diet; Colonic luminal environment; Rats; ALP; alkaline phosphatase; HGM; high viscous glucomannan; LGM; low viscous glucomannan; HF; high-fat; IgA; immunoglobulin A; Muc2; mucin 2;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین A; ANOVA; analysis of variance; BLS; lumazine synthase from Brucella spp.; CD50; 50% cytotoxic dose; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle's Medium; FBS; fetal bovine serum; gd; gestation day; Gb3; globotriaosylceramide; HUS; Hemolytic Uremic Syndrome; i.p.; i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین A; GRA8; Toxoplasmosis; Acute infection; Serodiagnosis; Antigen; Bioinformatics; T. gondii; Toxoplasma gondii; IgG; immunoglobulin G; IgA; immunoglobulin A; IgM; immunoglobulin M; Ag; antigen; IFI; indirect immunofluorescence; NIS; negative infection sera;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین A; Ab; antibody; GC; germ cell(s); PGC(s); primordial germ cells; ESC(s); embryonic stem cell(s); GSLs; glycosphingolipids; GlcNAc; N-acetyl-d-glucosamine; GalNAc; N-acetyl-d-galactosamine; D-Gal; D-galactose; α-GalNAcase or Glycanase; α-N-acetyl-d-galacto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین A; HIV-1; Latent proviruses; Cellular immunity; Mucosal immunity; T lymphocytes; Fc receptor; Immunoglobulin A; Live vectored vaccines
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین A; ADCC; antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity; CMI; cell-mediated immunity; COBRA; computationally optimized broadly reactive antigen; CoP; immune correlate of protection; HA; influenza haemagglutinin protein; HI; haemagglutination inhibition; IFN;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین A; ALB and ALBm; albumin; ALP; alkaline phosphatase; ALT; alanine aminotransferase; AMY7; amylase; apoB; apolipoprotein B; ASO-; antistreptolysin-O; AST; aspartate aminotransferase; BUN and BUNm; blood urea nitrogen; C3; complement C3; C4; complement C4; CAL
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین A; IgA; Immunoglobulin A; IgG; Immunoglobulin G; IgAD; IgA deficiency; TTG; tissue transglutaminase; TTGA; IgA-anti-TTG; TTGG; IgG-anti-TTG; DGP; Deamidated gliadin peptide; DGPA; IgA-anti-DGP; DGPG; IgG-anti-DGP; EMA; Endomysial; EMAA; IgA-anti-endomysial;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین A; Gut immunity; Gut associated lymphoid tissue; Immunoglobulin A; Enteral nutritionGALT, gut associated lymphoid tissue; IMD, immune-modulating diet; EN, enteral nutrition; PN, parenteral nutrition; SIRS, systemic inflammatory response syndrome; PPs, Peyer'
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین A; Allergy; Duodenal Immune Response; Diagnostic; In Vitro Challenge; AGA; antigliadin antibodies; a-tTG; anti-tissue transglutaminase antibody; CD; celiac disease; EMA; anti-endomysium antibody; FD; free diet; GFD; gluten-free diet; HC; healthy control; IC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین A; tTG IgA; Cost-benefit; Cost-utility; Bone Health; Detection; Diagnosis; CD; celiac disease; GFD; gluten-free diet; ICER; incremental cost-effectiveness ratio; IgA; immunoglobulin A; QALY; quality-adjusted life year; QOL; quality of life; SAS; symptomatic