تنظیم ایمنی

در این صفحه تعداد 317 مقاله تخصصی درباره تنظیم ایمنی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تنظیم ایمنی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنظیم ایمنی; AA; Adjuvant-induced arthritis; BCTD; Bhsp65 C-terminal determinants; Bhsp65; Mycobacterial heat-shock protein 65; CIA; Collagen-induced arthritis; EAE; Experimental autoimmune encephalomyelitis; EAU; Experimental autoimmune uveitis; FLS; Fibroblast-like
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنظیم ایمنی; Contact sensitivity; gut microbiota; immunoregulation; dysbiosis; regulatory cells; AD; Atopic dermatitis; ALNC; Axillary and inguinal lymph node cell; Breg; Regulatory B; CS; Contact sensitivity; EAE; Experimental autoimmune encephalomyelitis; FACS; Fluo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنظیم ایمنی; TME; tumor microenvironment; NHSC; non hematopoietic stromal cells; MSC; mesenchymal stem cells; MF; myofibroblasts; CAF; cancer associated fibroblasts PGE2 prostaglandin E2; VEC; vascular endothelial cells; LEC; lymphatic endothelial cells; PDGFR; platel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنظیم ایمنی; ACTH; adrenocorticotropic hormone; aFGF; acidic fibroblast growth factor; Akt; activation of protein kinase B; ANG; angiogenin; ASCs; adipose tissue-derived mesenchymal stem cells; B7-H1; B7 homolog 1; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; bFGF; basic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنظیم ایمنی; alloimmunity; antibody-mediated rejection; immunoregulation; kidney rejection; long-term outcomes; simultaneous liver-kidney transplantation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنظیم ایمنی; MTT; 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide; Ara; arabinose; APS; Astragalus membranaceus; DC; dendritic cells; DMEM; dulbeccoâ¿¿s modified eagle medium; FBS; fetal bovine serum; FITC; fluorescein isothiocyanate; GLP; Ganoderma luci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنظیم ایمنی; MSCs, mesenchymal stem cells; ASCs, adipose derived stem cells; BMSCs, bone marrow derived stem cells; MLR, mixed lymphocyte reactionAge; Bone marrow; Adipose tissue; Mesenchymal stem cells; Immunoregulation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنظیم ایمنی; Allergic contact dermatitis; (E)‑phenethyl 3‑(3,5‑dihydroxy‑4‑isopropylphenyl) acrylate; Immunoregulation; Th1/Th2; Th17/Treg;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنظیم ایمنی; Type 3 innate lymphoid cells; immature transitional regulatory B cells; regulatory B cells; tonsils; allergy; asthma; IL-10; immunoregulation; immune tolerance; APC; Allophycocyanin; APRIL; A proliferation-inducing ligand; BAFF; B cell-activating factor