دوره القایی

در این صفحه تعداد 102 مقاله تخصصی درباره دوره القایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دوره القایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوره القایی; GAE; gallic acid equivalent; IP; induction period; MUFA; monounsaturated fatty acid; PC; principal component; PUFA; polyunsaturated fatty acid; TPC; total phenolic content; SFA; saturated fatty acid; UFA; unsaturated fatty acid; Oxidative stability; Ranci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوره القایی; Fatty acid methyl ester; Cetane number; Biodiesel standard; Clean energy; Renewable fuel; AAS; average absolute deviation; CFPP; cold filter-plugging point; FA; fatty acid; FAME; FA methyl esters; IP; induction period; IV; iodine value; SN; saponification
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوره القایی; Biodiesel; Blends; Fatty acid methyl esters; Fuel; Properties; AV; acid value; CFPP; cold filter plugging point; CP; cloud point; CSME; camelina sativa seed oil methyl esters; CTME; cottonseed oil methyl esters; FA; fatty acid; FAME; fatty acid methyl est
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوره القایی; Mineral carbonation; Flue gas desulfurization (FGD) gypsum; Pure calcium carbonate; Polyacrylic acid (PAA); Induction period
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوره القایی; PUFA; polyunsaturated fatty acids; PV; peroxide value; IP; induction period; BIS; before iced storage; DIS; during iced storage; GRAS; Generally Recognized As Safe; Ozone treatment; Litopenaeus vannamei; Lipid autoxidation; Hydroperoxide formation; Oxidat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوره القایی; Biolubricant; Transesterification; Waste cooking oil; Trimethylolpropane triester; Oxidation stability; BHA; butylated hydroxyanisole; DTBHQ; 2,5-di-tertbutyl-hydroquinone; FAME; fatty acid methyl esters; FFA; fatty acids; IP; induction period; MD; molecu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوره القایی; AO/AH; antioxidant; AOCS; American Oil Chemists' Society; BHT; butylated hydroxytoluene; BHA; butylated hydroxyanisole; CSOME; cottonseed oil methyl ester; CA; caffeic acid; DTBHQ; 2,5-di-tert-butyl-1,4-dihydroxybenzene; DPD; N,N′-diphenyl-p-phenylenedi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوره القایی; Solidago virgaurea; Supercritical carbon dioxide extraction; Pressurized liquid extraction; Antioxidant capacity; Polyphenolics; AC; acetone; CO2-ET; carbon dioxide ethanol; DWE; dry weight extract material; DWP; dry weight plant material; ET/W; ethanol/w
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوره القایی; AA; antioxidant activity; AAPH; 2,2′-azobis (2-amidinopropane) dihydrochloride; ABTS; 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid; AC; acetone; BWF; buckwheat flowers; CO2-ET; carbon dioxide ethanol; DWE; dry weight of extra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوره القایی; Biodiesel; Blends; Brassica juncea; Diesel; Fatty acid methyl esters; Properties; AV; acid value; BJME; B. juncea oil methyl esters; BJO; B. juncea oil; CFPP; cold filter plugging point; CP; cloud point; DCN; derived cetane number; FA; fatty acid; FFA;