ترموگرافی InfraRed

در این صفحه تعداد 755 مقاله تخصصی درباره ترموگرافی InfraRed که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترموگرافی InfraRed (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترموگرافی InfraRed; Parchment; Biodeterioration; Disinfection; Bleaching; Treatments; Scanning Electron Microscopy - Energy Dispersive Spectroscopy (SEM-EDS); Infrared Thermography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترموگرافی InfraRed; acoustic signals; Anurogryllus muticus; energy; female choice; infrared thermography; male quality; multimodal communication; sexual selection; thermal cues; thoracic temperature increase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترموگرافی InfraRed; Infrared thermography; Natural convection; Magnetic convection; Thermomagnetic convection; Magnetic fluid; In-situ calibration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترموگرافی InfraRed; LED reliability; Phosphor thermal management; Phosphor heat generation; Infrared thermography; Extended-surface heat conduction; Lumen maintenance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترموگرافی InfraRed; Infrared thermography; External surface temperature; Solar radiation effects; Sol-air temperature; Non-steady state heat flux;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترموگرافی InfraRed; Thick composite laminates; Carbon/epoxy; Three-point bending; Fatigue; Damage; Acoustic emission; Infrared thermography; Digital image correlation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترموگرافی InfraRed; Local heat transfer coefficient; Infrared thermography; Transient method; Circular finned tube heat exchanger; Inverse analysis; Finite element method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترموگرافی InfraRed; Miniature loop heat pipe; Terrestrial applications; Infrared thermography; Start-up; Performance testing; Temperature oscillations; Mathematical model; Validation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترموگرافی InfraRed; Infrared thermography; Thermal comfort assessment; Physiological measurements; Skin temperature; Non-intrusive data collection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترموگرافی InfraRed; Thermoplastic composites; PP/jute; PLA/jute; Infrared thermography; In-line thermal monitoring; Cyclic bending tests; Quasi-static bending tests; Impact tests;