آشنایی با موضوع

ارزیابی جامع یک رویکرد بین رشته ای برای ارزیابی بر مبنای ترکیب، تفسیر و انتقال دانش از رشته های مختلف علمی به سیاست است به طوری که کل زنجیره علت و معلول از یک مسئله را می توان از دیدگاه سینوپتیک ارزیابی کرد. ارزیابی یکپارچه (IA) یک روش تحقیق مشارکتی است که برای مدیریت چالش برانگیز منابع طبیعی یا مسائل مربوط به سیاست مورد استفاده قرار می گیرد. ارزیابی یکپارچه اطلاعات موجود را برای روشن کردن مسئله، ارزیابی راه حل های بالقوه و تصمیم گیری هدایت می کند. فرآیند ارزیابی یکپارچه به صراحت مجموعه متنوعی از ذینفعان را برای ایجاد همکاری تولید اطلاعات قابل استفاده، ترویج همکاری و ایجاد توافق در مورد مسئله کانونی، به طور صریح ادغام می کند.

در این صفحه تعداد 269 مقاله تخصصی درباره ارزیابی جامع که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده ارزیابی جامع
مقالات ISI ارزیابی جامع (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی جامع; Integrated assessment; Social acceptance; Environmental; Technical; Geochemistry; Hydraulic connection; Overall system design (OSD); Multi-objective-optimization; Stakeholder analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی جامع; Bio-economic farm model; Agent-based model; Mathematical programming; Integrated assessment; Science-policy interaction; Policy analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی جامع; Integrated assessment; Process pollution prevention; End-of-pipe control; Secondary lead smelting; Substance flow analysis (SFA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی جامع; TEA; Techno-Economic Assessment; TRL; Technology Readiness Level; LCA; Life Cycle Assessment; LCC; Life Cycle Costing; GWP; Global Warming Potential; ETEA; Environmental Techno-Economic Assessment; Microalgae; Integrated assessment; Biobased economy; Envi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی جامع; ESSINTEGRA; an integrated assessment model of an energy supply system for an energy-efficient building; nZEB; nearly zero-energy buildings; BIM; building information modelling; WASPAS; weighted aggregated sum product assessment; AHP; analytical hierarchy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی جامع; C61; C68; D57; D58; Q47; Integrated assessment; Computable general equilibrium; Model validation; Matrix balancing; Cross-entropy; Database-modeling nexus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی جامع; Land-based passenger transport policies; Integrated assessment; Institutional analysis; Stakeholders; Participatory multi-criteria assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی جامع; Integrated assessment; Interactive workshops; MSC sustainability standard; Priority matrix; Solution co-generationBSF, black scabbardfish, Aphanopus carbo; CECAF, Fishery Committee for the Eastern Central Atlantic; CPUE, catch per unit effort; DGRM, centr