کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
6769305 512474 2013 15 صفحه PDF 29 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Development without energy? Assessing future scenarios of energy consumption in developing countries
ترجمه فارسی عنوان
توسعه بدون انرژی؟ ارزیابی سناریوهای آینده مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه
فهرست مطالب مقاله

 چکیده
کلمات کلیدی
1.مقدمه
2.توسعة انسانی و انرژی 
3.انرژی، توسعه و سناریوهای آینده
3.1انرژی و توسعه از منظر یک مدل 
4.آستانه های انرژی و نقش زیرساخت
4.1. انرژی مورد نیاز زیرساخت در گذشته
4.1.1. داده
4.1.2. روش تجربی
4.1.3. نتایج 
5.الزاماتی برای سیاست گذاری اقلیمی
قدردانی
ترجمه چکیده
ما ارتباط بین توسعة اقتصادی و مصرف انرژ ی را در زمینة کاهش گازهای گلخانه ای بررسی می کنیم. تمرکز عمدة این کار، مقایسة آستانه های تقریبی مصرف انرژی بشکل حداقل انرژی مورد نیاز برای دستیابی به سطوح بالای توسعه با نمود بیرونی تامین انرژی نهایی سرانه، از یک گروه از مدل های ارزیابی یکپارچه (IAMs) است. سناریوهای حاضر پیشنهاد می کنند که کاهش انتشار کربن در کشورهای در حال توسعه نه تنها از طریق کاهش در میزان غلظت گازهای کربن موجود، بلکه با ایجاد یک وقفة اساسی در ارتباط مشاهده شده در طول تاریخ، مابین میزان مصرف انرژی با رشد اقتصادی حاصل می گردد. ما امکان پذیری دستیابی به هر دو مقولة کربن زدایی و تغییرات ساختاری مورد لزوم یا افزایش کارایی را، در مقیاس های زمانی قابل قبول برای کشورهای در حال توسعه، با فرض اینکه کاهش مصرف انرژی اجرا شده در سناریوهای تعدیلی متعدد، بعید است که بدون تهدید اهدف توسعة پایدار به دست آید، شرح خواهیم داد. برای تاکید بر اهمیت نیازهای اساسی انرژی در آینده، نقش زیر ساخت ها، با اشاره به فولاد و سیمان بعنوان نمونه مورد تاکید قرار گرفته است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی انرژی های تجدید پذیر، توسعه پایدار و محیط زیست
چکیده انگلیسی
We analyze the relationship between economic development and energy consumption in the context of greenhouse gas mitigation. The main contribution of this work is to compare estimates of energy thresholds in the form of minimum energy requirements to reach high levels of development with output projections of per capita final energy supply from a group of integrated assessment models (IAMs). Scenarios project that reductions of carbon emissions in developing countries will be achieved not only by means of decreasing the carbon intensity, but also by making a significant break with the historically observed relationship between energy use and economic growth. We discuss the feasibility of achieving, on time scales acceptable for developing countries, both decarbonization and the needed structural changes or efficiency improvements, concluding that the decreases in energy consumption implied in numerous mitigation scenarios are unlikely to be achieved without endangering sustainable development objectives. To underscore the importance of basic energy needs also in the future, the role of infrastructure is highlighted, using steel and cement as examples.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Ecological Economics - Volume 90, June 2013, Pages 53–67
نویسندگان
, , , ,