معلولیت های ذهنی

در این صفحه تعداد 244 مقاله تخصصی درباره معلولیت های ذهنی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده معلولیت های ذهنی
مقالات ISI معلولیت های ذهنی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معلولیت های ذهنی; Intellectual disabilities; Developmental disabilities; Aging; Home care; Health services research; Frailty; Frailty transitions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معلولیت های ذهنی; CPM; counts per minute; IQR; interquartile range; LHIDS; Longitudinal Health and Intellectual Disabilities Study; SD; Standard Deviation; TV; television; Sedentary behaviour; Intellectual disabilities;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معلولیت های ذهنی; Intellectual disabilities; Ageing; Assessment interview; Perceived needs; Instrumental study; Discapacidad intelectual; envejecimiento; entrevista de evaluación; necesidades percibidas; estudio instrumental;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معلولیت های ذهنی; Attitude towards aggression; Direct care staff; Team climate; Attitude towards external professionals; Intellectual disabilities;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معلولیت های ذهنی; Self-injurious behavior; Stereotyped behavior; Proto-SIB; Intellectual disabilities; Developmental disabilities; Neurodevelopmental disorders; Behavior Problems Inventory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معلولیت های ذهنی; Mental retardation; Developmental disabilities; Intellectual disabilities; Self-determination; Academic achievement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معلولیت های ذهنی; Intellectual disabilities; Personal Outcomes Scale; Assessment; Confirmatory factor analysis; Instrumental studyDiscapacidad intelectual; Escala de Resultados Personales; evaluación; Análisis factorial confirmatorio; Estudio instrumental