رقابت متقابل

در این صفحه تعداد 146 مقاله تخصصی درباره رقابت متقابل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI رقابت متقابل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رقابت متقابل; Spatial pattern; Intraspecific competition; Interspecific competition; Nearest neighbour; Pair-correlation function; Oil sands reclamation; Fire; Alberta;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رقابت متقابل; Lotka-Volterra competitive equations; Process noise; Model uncertainty; Interspecific competition; Model abstraction; Interspecific tradeoff;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رقابت متقابل; aggression; agonistic interactions; animal behaviour; behavioural ecology; interspecific competition; meta-analysis; time-activity budget;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رقابت متقابل; Arbuscular mycorrhizal fungi; Biomass; Interspecific competition; Plant nutrient uptake; Subtropical forest; Symbiosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رقابت متقابل; Bayesian inference; Interspecific competition; Model-guided experiments; Lemna minor; Pseudokirchneriella subcapitata; Cadmium
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رقابت متقابل; Light interception; Interspecific competition; Intraspecific competition; Overyielding; Species selection effect; True mixing effect;