قاچاق داخل سلولی

در این صفحه تعداد 179 مقاله تخصصی درباره قاچاق داخل سلولی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI قاچاق داخل سلولی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قاچاق داخل سلولی; Nanovesicles; Amphiphilic block copolymer; Nanoparticle degradation; Intracellular trafficking; Fluorescence bio-imaging; Zebrafish embryos;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قاچاق داخل سلولی; Charcot-Marie-Tooth disease; Axonopathy; Intracellular trafficking; Dying-back neuropathy; Chemotherapy; Diabetes; Histone deacetylase 6; Mitochondria;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قاچاق داخل سلولی; Bacterial genotoxins; Cytolethal distending toxin; Typhoid toxin; Toxin receptor; Lipid rafts; Intracellular trafficking; Retrograde transport; Trans Golgi network; Endoplasmic reticulum; Nucleus
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قاچاق داخل سلولی; Ago2; argonaute 2; CDE; clathrin-dependent endocytosis; CIE; clathrin-independent endocytosis; CPP; cell penetrating peptides; CTLA4; cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4; ECM; extracellular matrix; EPR; enhanced permeability and retention; ERC; en
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قاچاق داخل سلولی; Gene delivery; Polyethylenimine; Plasmid quantification; Intracellular trafficking; Nuclear entry; Post-nuclear delivery events;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قاچاق داخل سلولی; Corin; Cytoplasmic tail; Intracellular trafficking; Natriuretic peptides; Transmembrane proteasesFBS, fetal bovine serum; HEK, human embryonic kidney; TTSP, type II transmembrane serine protease; WT, wild-type
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قاچاق داخل سلولی; CME; Clathrin-mediated endocytosis; CvME; Caveolae-mediated endocytosis; DMPC; Dimyristoylphosphatidylcholine; DOPE; Dioleoylphosphatidylethanolamine; DPPC; Dipalmitoylphosphatidylcholine; DPPG; Dipalmitoylphosphatidylglycerol; DSPC; Distearoylphosphatidy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قاچاق داخل سلولی; PSD; post synaptic density; PSD95; post synaptic density protein 95; AKAP79/150; A kinase anchoring protein 79/150; GABAR; gamma-aminobutyric acid A receptor; AMPAR; alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor; NMDAR; N-methyl-d-aspa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قاچاق داخل سلولی; Hyaluronan; CD44 mediated pathway; Cell-penetrating peptide (CCP); Octaarginine; Micropinocytosis; Intracellular trafficking; Gene expression; Drug delivery system; Non-viral vector; Liposome;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قاچاق داخل سلولی; CPP; cell penetrating peptide; TP10; transportan 10; PF; PepFect; ON; oligonucleotide; SCO; splice-correcting oligonucleotide; pDNA; plasmid DNA; SR-A; class A scavenger receptor; Cell penetrating peptide; Nucleic acid delivery; Endocytosis; Intracellular
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قاچاق داخل سلولی; Epithelial sodium transport; EAST/SeSAME syndrome; Intracellular trafficking; Kidney; Potassium channel; Tubulopathy; Kir; inwardly rectifying K+ channel; DCT; distal convoluted tubule; GFP; green fluorescent protein; HEK; human embryonic kidney; NCC; Na+
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قاچاق داخل سلولی; PDZ; PSD-95/Drosophila discs-large protein/zonula occludens protein; NHERF; Na+/H+ exchanger regulatory factor; ER; endoplasmic reticulum; ERGIC; ER-Golgi intermediated compartment; EGFP; enhanced green fluorescent protein; COPII; coatomer protein compl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قاچاق داخل سلولی; HB-EGF; Intracellular trafficking; Ectodomain shedding; ER retrievalTPA, phorbol ester 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate; EGF, epidermal growth factor; HB-EGF, heparin-binding EGF-like growth factor; EGFR, EGF receptor; HB-EGF-cyto, cytoplasmic tail of