پیوند جزیره

در این صفحه تعداد 103 مقاله تخصصی درباره پیوند جزیره که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پیوند جزیره (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند جزیره; Beta cell line; Oxidative stress; Carnosine; Diabetes; Pancreatic islet transplantation; CI; CELL index; D-CA; D-carnosine; L-CA; L-carnosine; NAC; N-acetyl-L-cysteine; DCF-DA; 2′,7-dichlorofluorescein-diacetate; GSIS; glucose stimulated insulin secreti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند جزیره; 2-D, 2-dimensional; 3-D, 3-dimensional; GFP, green fluorescence protein; GFAP, glial fibrillary acidic protein; NG2, neuron-glial antigen 23-D histology; Islet transplantation; Schwann cells; Pericytes; Revascularization; Reinnervation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند جزیره; Encapsulation; Immune protection; Islet transplantation; Fibrin; Alginate; Human monocytesEncapsulation; Protection immunitaire; Transplantation d’îlots; Fibrine; Alginate; Monocytes humains
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند جزیره; Integrins; Extracellular matrix; Immune system; Islet transplantation; Type 1 diabetesIntégrines; Matrice extracellulaire; Système immunitaire; Transplantation d’îlots pancréatiques endocriniens; Diabète type 1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند جزیره; CSA; Cyclosporine-A; IP-10; inducible protein-10; ITx; islet cell transplantation; MCP-1; monocyte chemotactic protein-1; NFBG; non-fasting blood glucose; OA; oleanolic acid; Oleanolic acid; Cyclosporine; Islet transplantation; Diabetes; T lymphocytes; Cy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند جزیره; Apoptosis; Diabetes; Human islets; Islet transplantation; Prolactin; Survival; Mouse islets; AG490; Tyrphostin AG490; BAX; BCL2-associated X protein; BCL2; B cell CLL/lymphoma 2; BCLxL; BCL extra large; DM1; Type 1 diabetes mellitus; FCS; Fetal calf serun
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند جزیره; Reactive oxygen species; Islet transplantation; Chemokines; Macrophage; Type 1 diabetes; Antioxidant; APC; antigen presenting cell; ROS; reactive oxygen species; T1D; Type 1 diabetes; MTT; thiazolyl blue tetrazolium bromide; NOD; Non-obese diabetic; TA; t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند جزیره; Islet transplantation; Sensitization; Porcine islet; Cross-reactivity; Xenotransplantation; DMEM; Dulbecco's modified Eagle medium; ELISpot; enzyme-linked immunosorbent spot; FBS; fetal bovine serum; MSD; mean graft survival day; PBMCs; peripheral blood m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند جزیره; T1D; type 1 diabetes mellitus; NOD mice; non-obese diabetic mice; DMSO; dimethyl sulfoxide; Treg; regulatory T cell; DCs; dendritic cells; IFN; interferon; IL; interleukin; Type 1 diabetes; Islet transplantation; NOD mice; Autoimmune recurrence; Dimethyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند جزیره; Adv; adenovirus; DAPI; 4′,6′-diamidino-2-phenylindole; DAPT; N-[N-(3,5-difluorophenacetyl)-L-alanyl]-S-phenylglycine t-butyl ester; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle's Medium; GFP; green fluorescent protein; GIP; glucose-dependent insulinotropic polypep