آزمون JIP

در این صفحه تعداد 38 مقاله تخصصی درباره آزمون JIP که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آزمون JIP (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمون JIP; ABS; absorption; O-J-I-P-S-M; transient fluorescence induction transient defined by the names of its intermediate steps; P700; the primary electron donor of photosystems I; PS II; photosystem II; QA and QB; primary and secondary quinone electron acceptors
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمون JIP; Ozone stress; M-PEA; JIP-test; Modulated reflectance; Photosystem I; Photosystem II; Snap bean; A (μmol CO2 m−2 s−1); net assimilation rate; ABS/RC; effective antenna size of an active reaction center (RC); Ci/Ca (dimensionless); ratio of substomat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمون JIP; Chl a; chlorophyll a; ChlSPAD; chlorophyll content measured with the chlorophyll meter SPAD; DOY; day of year; F0; minimal fluorescence from dark adapted leaves; FM; maximal fluorescence from dark adapted leaves; FT; fluorescence transient; FV/FM; maximum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمون JIP; Nimbya alternantherae; Alternanthera philoxeroides; Photosynthetic apparatus; Phytotoxin; Action site; JIP-test; PSII; photosystem II; PSI; photosystem I; LHC; light harvesting complex; OEC; oxygen evolving complex; PQ; plastoquinone; PC; plastocyanin; FN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمون JIP; 3-AIPTA; 3-acetyl-5-isopropyltetramic acid (3-acetyl-4-hydroxyl-5-isopropylpyrroline-2-dione); DCMU; 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea; QAQB; PSII primary and secondary plastoquinone acceptor; PQ; plastoquinone; PC; plastocyanin; ABS; absorption; ET
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمون JIP; Chloroplast ultrastructure; Fatty acids; Hybrid rice (Oryza sativa); JIP-test; SenescenceChl, chlorophyll; DF=log(PI), driving force; ETo/ABS, quantum efficiencies or flux ratios or yields; FM, maximum fluorescence; FV, variable chlorophyll fluorescence y
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمون JIP; Chl; chlorophyll; DT; drying-time (of leaves); DF; delayed fluorescence; Fd; ferredoxin; FNR; ferredoxin-NADP+ reductase; FM and F0; maximum and minimum fluorescence intensity, respectively; J and I; intermediate steps in the Chl a fluorescence rise (OJIP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمون JIP; Phaseolus vulgaris; Zea mays; Trifluoroacetate; Trichloroacetate; Photosynthetic gas exchange; Mesophyll limitation; Stomatal limitation; Photosynthetic electron transport; Chlorophyll a fluorescence; JIP-test; C3 and C4 crop plants; Rubisco activityδRo,