کتوکونازول

در این صفحه تعداد 262 مقاله تخصصی درباره کتوکونازول که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کتوکونازول (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کتوکونازول; HIV/aids; Dermatological conditions; Fixed-dose combination; Acyclovir; Ketoconazole; Transmucosal drug delivery; Stability; Labial mucosa; Vaginal mucosa;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کتوکونازول; API; active pharmaceutical ingredient; BCS; biopharmaceutical classification system; Da; Dalton; DCS; developability classification system; DLS; dynamic light scattering; DMPEG; polyethylene glycol dimethyl ether; HPLC; high performance liquid chromatogra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کتوکونازول; ACN; acetonitrile; API; active pharmaceutical ingredient; ASD; amorphous solid dispersion; BCS; biopharmaceutical classification system; CAP; cellulose acetate phthalate; DCM; dichloromethane; DMF; N,N-dimethylformamide; DL; drug load; DSC; differential s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کتوکونازول; Fed state; Protein precipitation; Solid phase extraction; Biorelevantmedia; Drug analysis; Physicochemical properties; ΑCN; acetonitrile; API; active pharmaceutical ingredient; BA/BE; bioavailability/bioequivalence; CV; coefficient of variation; EtOH; et
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کتوکونازول; AhR; aryl hydrocarbon receptor; KET; ketoconazole; TCDD; 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin; Cytochrome P450; Drug-drug interactions; Dioxin receptor; Antifungal drugs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کتوکونازول; atopic dermatitis; contact dermatitis; eczema; fluconazole; head and neck dermatitis; itraconazole; ketoconazole; Malassezia; occupational dermatitis; seborrheic dermatitis; AD; atopic dermatitis; APT; atopy patch test; HND; head and neck dermatitis; SD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کتوکونازول; Recurrent Ischemic Priapism; Stuttering Priapism; Ketoconazole; Sleep-Related Erections; Priapism; Induced Hypogonadal State and Recurrent Priapism
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کتوکونازول; ABC; ATP-binding cassette; TMD; transmembrane domain; NBD; nucleotide binding domain; TMH; transmembrane helix; ICL; intracellular loop; Cdr1p; Candida drug resistance 1 protein; Pdr5p; pleiotropic drug resistance 5 protein; TAP; transporter associated wi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کتوکونازول; Carbamazepine (2554); Cinnarizine (1547484); Darunavir (Ethanolate: 23725083); Fenofibrate (3339); Griseofulvin (441140); Indomethacin (3715); Itraconazole (55283); Ketoconazole (456201); Naproxen (156391); Nifedipine (4485); Ritonavir (392622); Diazepam
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کتوکونازول; Cytochrome P450; Allosteric effects; Cooperativity; Key determinants; Molecular modeling; 1PB; 1-pyrenebutanol; 4MP; 4-methylpyrazole; 7BQ; 7-benzyloxyquinoline; 7EC; 7-ethoxycoumarin; 7EFC; 7-ethoxy-4-trifluoromethylcoumarin; 9AP; 9-aminophenanthrene; 9E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کتوکونازول; ABC; ATP-binding cassette; CYP; cytochrome P450; KTC; ketoconazole; MDR/MXR; multidrug/multixenobiotic resistance; P-gp; P-glycoprotein; PCN; pregnenolone 16α-carbonitrile; PXR; pregnane X-receptor; ARmax; maximum accumulation rate; Cmax; maximum concent
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کتوکونازول; bioavailability; cytochrome P450; drug interaction; dynamic simulation; first pass metabolism; hepatic clearance; intestinal metabolism; pharmacokinetics; simulations; parallel tube model; Ae (Ae,oral); dose fractions of urinary excreted unchanged drug af
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کتوکونازول; AC; Aconitine; BAC; 14-Benzoylaconine or 8-O-deacetyl aconitine; BHA; 14-Benzoylhypaconine or 8-O-deacetyl hypaconitine; BMA; 14-Benzoylmesaconine or 8-O-deacetyl mesaconitine; CHAPS; 3-[(3-cholamidopropyl) dimethyl-ammonio]-1-propane sulfonate; CYP450s;