آشنایی با موضوع

علاوه بر سلول اصلی کبد که پارانشیمِ آن را تشکیل می‌دهد و آن را هپاتوسیت یا سلول کبدی نامیدیم، چند سلول دیگر نیز در کبد وجود دارند که یکی از آنها سلول های کوپفر است. سلول های کوپفر Kupffer cell که همچنین به عنوان ماکروفاژ های ستاره ای و سلول های کوپفر-برویچ شناخته می شوند، ماکروفاژ های تخصصی واقع در کبد هستند که دیوارهای سینوزوئید ها را پوشش می دهند. سلول های کوپفر بخشی از دستگاه فاگوسیت تک هسته‌ای هستند. سلول کوپفر که به افتخار کارل ویلهلم فن کوپفر دانشمند آلمانی به این نام نامیده شده، باکتری هایی که از طریق روده ها وارد خون شده‌اند را دستگیر و نابود می‌کنند. تشخیص فیبروبلاست و سلول کوپفر و سلول آیتو که هرسه از سلول های کبد هستند، از هم زیاد آسان نیست. اما هر یک از این سلول‌ها جای مشخصی دارند و اگر از محل واقعی آنها بتوان مطمئن شد می‌توان آنها را تشخیص داد. فیبروبلاست در فضای دیسه بین غشاء هپاتوسیت و دیوارۀ سینوزوئید قرار دارند و سلولِ کوپفر درون خودِ سینوزوئید است. در هر حال تشخیص آنها در زیر میکروسکوپ نوری به دشواری صورت می‌گیرد و از شکل هسته نمی‌توان حکم قطعی صادر کرد.
در این صفحه تعداد 316 مقاله تخصصی درباره سلول های کوپفر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلول های کوپفر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های کوپفر; DILI; Immune-mediated; Tolerance; Antigen; Immune cells homing; DILI; drug-induced liver injury; HLA; human leukocyte antigen; APCs; antigen presenting cells; DCs; dendritic cells; LSECs; liver sinusoidal endothelial cells; KCs; Kupffer cells; APAP; aceta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های کوپفر; Garlic; Alcoholic liver disease; Reactive oxygen species; Nrf-2; Kupffer cells; Adiponectin; AC; alcoholic cirrhosis; ACC; acetyl-CoA carboxylase; AF; alcoholic fibrosis; AFL; alcoholic fatty liver; AGE; aged garlic extract; AH; alcoholic hepatitis; ALD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های کوپفر; High-throughput; Hepatotoxicity; Organotypic culture models; Multi-cellular; Chemical mixtures; ADH; Alcohol dehydrogenase; APAP; acetaminophen; CS; collagen sandwich; CYP; cytochrome P450; EtOH; ethanol; GSH; glutathione; HFC; 7-hydroxy-4-(trifluoromethy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های کوپفر; Cell nanoscopy; Cell motility; Cytoskeleton; Correlative microscopy; Defenestration; Elasticity; Endothelial pores; Fenestrae; Fibroblasts; High-resolution imaging; Kupffer cells; Liver sieve; Macrophages; Natural killer cells; Probing cells; Scanning ele
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های کوپفر; APCs; antigen-presenting cells; DAMPs; danger-associated molecular patterns; DCs; Donor-derived dendritic cells; ET; endotoxin tolerance; FFA; free fatty acids; Gsdmd; gasdermin D; HDAC11; Histone deacetylase 11; HFD; high fat diet; HMGB1; high mobility g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های کوپفر; Liver transplantation; Machine perfusion; Preservation; HOPE; Hypothermic; Normothermic; MELD; Model of end stage liver disease; ROS; Oxygen free radicals; MPT; Mitochondrial pore transition; ER; Endoplasmic reticulum; DAMP's; Danger associated molecular
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های کوپفر; BM; bone marrow; CD; control diet; KCs; Kupffer cells; mϕs; macrophages; MCD; methionine and choline deficient diet; MoKCs; monocyte-derived Kupffer cells; MoMϕs; monocyte-derived mϕs; NAFLD; non-alcoholic fatty liver disease; NAS; NAFLD activity score
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های کوپفر; AH; alcoholic hepatitis; ALD; alcoholic liver disease; ALT; alanine aminotransferase; CCL; chemokine (C-C motif) ligand; CXCL; chemokine (C-X-C motif) ligand; DAMP; danger-associated molecular pattern; DPI; diphenyleneiodonium; Egr-1; early growth respons
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های کوپفر; HCC; hepatocellular carcinoma; SNS; sympathetic nervous system; KCs; Kupffer cells; TH; tyrosine hydroxylase; AR; adrenergic receptor; DEN; diethylnitrosamine; 6-OHDA; 6-hydroxydopamine; GdCl3; gadolinium (III) chloride; IL-1α; interleukin-1 alpha; IL-1Î
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های کوپفر; Elderly donors; Extended criteria donors; Marginal donors; Liver transplantation; MELD; Model of end stage liver disease; ROS; Oxygen free radicals; ER; Endoplasmic reticulum; DAMP's; Danger associated molecular pattern's; KC's; Kupffer cells; TLR-4; Roll
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های کوپفر; Hprt1; hypoxanthine phosphoribosyl transferase 1; HSC; hepatic stellate cells; KC; Kupffer cells; NR; nuclear receptors; SEC; sinusoidal endothelial cells; Abcb4 knockout mice; Bile duct ligation; Hepatocytes; Non-parenchymal liver cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های کوپفر; ECM; extracellular matrix; LSEC; liver sinusoidal endothelial cells; HSC; hepatic stellate cells; KC; Kupffer cells; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; VEGF; vascular endothelial growth factor; α-SMA; alpha-smooth muscle actin; KLF2; kruppel-like f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های کوپفر; EC; Endothelial cell; KC; Kupffer Cells; MCP-1; monocyte chemotactic protein 1; NO; nitric oxide; ICAM-1; Intercellular Adhesion Molecule 1; TNF-α; tumor necrosis factor α; Angiogenesis; Immunology; Innate immune system; Hepatic repair;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های کوپفر; gC1qR; receptor for the globular head of C1q; cC1qR; receptor for the collagen region of C1q; Tobacco cigarettes; e-Cigarettes; Kupffer cells; Inflammation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های کوپفر; Hypoxia-Inducible Factors; Liver Fibrosis; Kupffer Cells; Hepatic Stellate CellsBDL, bile duct ligation; CCl4, carbon tetrachloride; Ccr, C-C chemokine receptor; FGF, fibroblast growth factor; HGF, hepatocyte growth factor; HIFs, hypoxia-inducible factors
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های کوپفر; FABP; fatty acid binding protein; WT; wild type; KO; knockout; IL-10; interleukin 10; YM-1; mouse macrophage secretory glycoprotein; Fizz-1; found in inflammatory zone-1; LPS; lipopolysaccharide; IFN-γ; interferon gamma; IL-4; interleukin 4; M1; pro-infl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های کوپفر; KCs; kupffer cells; JNKs; C-Jun N-terminal kinases; MAPKs; mitogen-activated protein kinases; CCR2; C-C motif chemokine receptor 2; ATMs; Adipose tissue macrophages; HFD; high-fat diet; MLK3; mixed-lineage kinase 3; PPAR; peroxisome proliferator-activat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های کوپفر; OPL; ophiopogon polysaccharide liposome; OP; ophiopogon polysaccharide; KCs; Kupffer cells; RSM; response surface methodology; IL; interleukin; LPS; lipopolysaccharide; PBS; phosphate-buffered saline; MTT; 3-(4,5- dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های کوپفر; ACAT; acyl-CoA cholesterol acyltransferase; ACC; acetyl CoA carboxylases; ACLY; ATP citrate lyases; ACSL; acyl CoA synthetases long chain family; ADRP; adipose differentiation related protein; AGP; advanced glycation end products; AGPAT; acylglycerophosph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های کوپفر; COX-2; cyclooxygenase-2; EC; endothelial cells; HC; hepatocytes; IL6; interleukin-6; IL-1β; interleukin-1β; KC; Kupffer cells; LH; linoleic acid; LOOH; peroxidized linoleic acid; NPC; non-parenchymal liver cells; NASH; non-ethanol-induced steatohepatiti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های کوپفر; HMGB1; high-mobility group protein B1; HSEC; hepatic sinusoidal endothelial cells; IFN; interferon; IL; interleukin; iNOS; inducible nitric oxide synthase; LPS; lipopolysaccharide; MMP; matrix metalloproteinase; NPC; nonparenchymal cell; PBS; phosphate bu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های کوپفر; Infectious bursal disease virus (IBDV); Histopathology; Liver; Kupffer cells; Immunohistochemisrty; Transmission electron microscopy(TEM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های کوپفر; I/R; ischemia-reperfusion; LSEC; liver sinusoidal endothelial cells; KC; Kupffer cells; HSC; hepatic stellate cells; NAD; nicotinamide adenine dinucleotide; ROS; reactive oxygen species; NO; nitric oxide; ET; endothelin; TXA2; thromboxane A2; KLF2; Kruppe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های کوپفر; NAFLD; Non-alcoholic fatty liver disease; NLRP3; NACHT, LRR, and PYD domains-containing protein 3; NAFL; Non-alcoholic fatty liver; NASH; non-alcoholic steatohepatitis; FFA; free fatty acid; PA; palmitic acid; KCs; Kupffer cells; MCD; methionine choline d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های کوپفر; PFOS; Kupffer cells; Inflammation; Hepatocyte proliferation; NF-κB/ TNF-?/IL-6; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate transaminase; APAP; acetaminophen; CCl4; carbon tetrachloride; CHE; cholinesterase; CM; conditioned media; CyD1; Cyclin D1; DAPI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های کوپفر; α-SMA; α-smooth muscle actin; ALD; alcoholic liver disease; APC; adenomatous polyposis coli; CamKII; calcium sensitive enzymes calmodulin kinase II; CK1; casein kinase 1; CLD; chronic liver disease; COX-2; cyclooxygenase-2; CTGF; connective tissue growt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های کوپفر; KCs; Kupffer cells; SMAC; second mitochondria-derived activator of caspases; TRAF3; tumor necrosis factor receptor-associated factor 3; MAPK; mitogen-activated protein kinase (MAPK); LPS; lipopolysaccharide; TNFα; tumor necrosis factor alpha; IL-1; int
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های کوپفر; ALD; alcoholic liver disease; AWLD; alcoholics without liver disease; ALC; alcoholic liver cirrhosis; CD14; cluster of differentiation 14; CIs; confidence intervals; HCs; healthy controls; IL-1β; interleukin-1β; IL1-Ra; interleukin-1 receptor antagonist
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های کوپفر; acLDL; acylated LDL; AIM2; absent in melanoma 2; AP-1; activator protein 1; BDCA-2; blood DC antigen; BEC; biliary epithelial cells; CARD; caspase recruitment and activation domains; cDC; common dendritic cells; CL-L1; collectin liver 1; CL-K1; collectin