ترک یک اعتبار متقابل

در این صفحه تعداد 36 مقاله تخصصی درباره ترک یک اعتبار متقابل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترک یک اعتبار متقابل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترک یک اعتبار متقابل; RA; rheumatoid arthritis; CM; Chinese medicine; TNF; tumor necrosis factor; DMARDs; disease, modifying anti-rheumatic drugs; EULAR; European League Against Rheumatism; DAS28; disease activity score in 28 joints; BMI; body mass index; ROC; receiver operato
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترک یک اعتبار متقابل; Support vector machines; Multi-output regression; Model selection; Leave-one-out cross-validation; Gradient descent optimization; 41A05; 41A10; 65D05; 65D17;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترک یک اعتبار متقابل; AI; anterior insula; AUC; area under the ROC curve; dACC; dorsal anterior cingulate cortex; dmPFC; dorsomedial prefrontal cortex; LOOCV; leave-one-out cross-validation; lPFC; lateral PFC; NB; nodal betweenness; ND; nodal degree; NE; nodal efficiency; NPV;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترک یک اعتبار متقابل; MRI; magnetic resonance imaging; TLE; temporal lobe epilepsy; HS; hippocampal sclerosis; DTI; diffusion tensor imaging; LOOCV; leave-one-out cross-validation; ROI; region of interest; SVM; support vector machine; GR; generalization rate; SC; specificity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترک یک اعتبار متقابل; carcinoma; transitional cell; recurrence; prognosis; nomograms; CHAID; chi-square automatic interaction detection; CIS; carcinoma in situ; F1; F measure; LND; lymphadenectomy; LOOCV; leave-one-out cross-validation; LVI; lymphovascular invasion; RFS; relap
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترک یک اعتبار متقابل; Extreme Learning Machine (ELM); Regularized ELM (RELM); Ridge regression; LOO-CV; Leave-One-Out Cross-Validation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترک یک اعتبار متقابل; Random walk with restart; Laplacian normalization; Disease genes and phenotypes; Heterogeneous network; Leave-one-out cross-validation; Shannon information entropy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترک یک اعتبار متقابل; Non-parametric image segmentation; Oral videocapillaroscopy; Wavelet analysis; Mathematical morphology; Leave-one-out cross-validation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترک یک اعتبار متقابل; AQCC; Air Quality Control Company; DOE; Department of Environment; GIS; Geographic Information System; GCV; grouped (leave-25%-out) cross-validation; LOOCV; leave-one-out cross-validation; LUR; land use regression; MAR; missing at random; PM10; particulat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترک یک اعتبار متقابل; ANN; Artificial neural networks; CART; Classification and regression trees; CV; Cross validation; DA; Discriminant analysis; IQR; Inter-quartile range; LDA; Linear discriminant analysis; LOOCV; Leave-one-out cross-validation; LR; Logistic regression; MNLR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترک یک اعتبار متقابل; ANOVA; analysis of variance; IKI; inter-keystroke interval; LDA; linear discriminant analysis; LOOCV; leave-one-out cross-validation; MD; musicians' dystonia; MIDI; Musical Instrument Digital Interface; NBC; naïve Bayesian classifier; PC1; first princi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترک یک اعتبار متقابل; ADHD; Attention-deficit/hyperactivity Disorder; ANTs; Advanced Normalization Tools; COWAT; Controlled Oral Word Association Test; DTI; Diffusion Tensor Imaging; DWI; Diffusion Weighted Imaging; EPI; Echo-Planar Imaging; FA; fractional anisotropy; fMRI; Fu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترک یک اعتبار متقابل; MIA-QSPR; multivariate image analysis applied to quantitative structure-property relationships; b; partial least squares (PLS) regression coefficients; LOOCV; leave-one-out cross-validation; logKOC; logarithm of the soil/water partition coefficient normal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترک یک اعتبار متقابل; DC; differential co-expression; DE; differential expression; BFDCA; Bayes Factor approach for Differential Co-expression Analysis; WGCNA; Weighted Gene Coexpression Network Analysis; ALL; acute lymphoblastic leukemia; LOOCV; leave-one-out cross-validation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترک یک اعتبار متقابل; SVM; support vector machines; E. coli; Escherichia coli; sRNA; small non-coding RNAs; TIR; translation initiation region; LOOCV; leave-one-out cross-validation; Prediction of sRNA targets; Support vector machines; Naı¨ve Bayes method; Feature forward se
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترک یک اعتبار متقابل; Breast cancer; SELDI-TOF; Bioinformatics; Diagnosis; Proteomics; SELDI-TOF-MS; surface enhanced laser desorption/ionization-time of flight-mass spectrometry; ANN; Artificial neural network; SVM; support vector machines; BBD; benign breast diseases; HW; he