کیفیت نور

در این صفحه تعداد 95 مقاله تخصصی درباره کیفیت نور که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کیفیت نور (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت نور; Callus culture; Light quality; Rhodiola imbricata; Secondary metabolites; Salidroside; Antioxidant activity; AAC; Ascorbic acid content; ANOVA; Analysis of variance; BAP; 6- Benzylaminopurine; CHA; Chlorogenic acid; DFRSA; DPPH free radical scavenging act
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت نور; Geranylgeranyl reductase; Chlorophyllide; Phytyl chain; LIL3; Light quality; Chlorophyll; PP; photosynthetic pigments; PPFD; photosynthetic photon flux density; Chl a; chlorophyll a; Chl b; chlorophyll b; Chl aTHGG; chlorophyll a with tetrahydrogengeranyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت نور; Bioregenerative Life Support Systems; Wheat cultivation; Light quality; Nutrient solution; System identificationBLSS, Bioregenerative Life Support Systems; WGP, wheat growth process; PCA, principal component analysis; LEDs, light-emitting diodes; R, red l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت نور; CEA; controlled-environment agriculture; LED; light-emitting diode; FL; fluorescent lamp; CWF; cool white fluorescent lamp; HPS; high-pressure sodium lamp; INC; incandescent lamp; PAR; photosynthetically active radiation; UV; ultraviolet light; P; purple
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت نور; BA; 6-benzyladenine; DW; dry weight; HPLC-DAD; high-performance liquid chromatography with diode array detection; MS; Murashige and Skoog; NAA; 1-naphthaleneacetic acid; Depsides; Flavonoid glycosides; Light quality; White light; Darkness; Black chokeberr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت نور; PMI; phosphomannose isomerase; PFK; phosphofructokinase; UGPase; UDP-glucose pyrophosphorylase; GMPase; GDP-D-mannose pyrophosphorylase; PGM; phosphoglucomutase; PMM; phosphomannomutase; Ru5P; Ribulose-5-phosphate; RuBP; Ribulose-1,5-biphosphate; 3PG; Gly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت نور; Scots pine; Pinus sylvestris L.; Light quality; Long-term transplantation; Morphological traits; Growth; Survival; Biomass; Fibre length; Lignin content; HYP; hypocotyl; GR; growth rate; LP; lag-phase; MG; maximum growth; S; survival; RCD; root collar dia