آشنایی با موضوع

کروماتوگرافی مایع - طیف سنجی جرمی یک روش شیمی تجزیه ای برای شناسایی، تعیین مقدار و آنالیز جرمی مواد است. این روش امکان تعیین ساختار مولکول‌های ناشناخته را از طریق قطعه قطعه شدن فراهم می‌کند. مشابه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا، کروماتوگرافی مایع - طیف سنجی جرمی از کشش ذاتی ماده به فاز متحرک و فاز ساکن بهره می‌گیرد. در هنگام عبور نمونه با جریان حلال، نمونه از یک ستون تجزیه ای عبور کرده و در طول آن، ترکیبات مختلف از یکدیگر جدا می‌شوند. سپس ترکیبات جداسازی شده از یک آشکارساز جرمی عبور می‌کنند. روش ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻰ ﻣﺎﯾﻊ - ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﻰ ﺟﺮﻣﻰ (LC-MS) ﯾﮑﻰ از روش ﻫﺎى آﻧﺎﻟﯿﺰ نمونه های دارویی، غذایی، بیولوژیکی و بیوشیمیایی اﺳﺖ ﮐﻪ بخاطر قدرت و کارایی بالایی که دارد، ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮى در دو دﻫﻪ ی اﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳــﺖ و بویژه در آنالیز پروتئین ها، دانش نوظهور پروتئومیکس و ژنومیکس و نیز شناسایی و اندازه گیری بیومولکول های دارویی و داروهای نوترکیب و نیز انواع بیومارکرهای در مایعات بدن از این تکنیک تلفیقی و اتصالی استفاده می شود. همچنین تشخیص سریع دوپینگ در مسابقات المپیک و ورزشی بسیار مطرح است. اﺳــﭙﮑﺘﺮوﻣﺘﺮﻫﺎى ﺟﺮﻣــﻰ با منابع تولید یون مختلف ابتدا ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى ﺑــﺰرگ را ﻗﻄﻌــﻪ ﻗﻄﻌﻪ و ﺑﻪ اﺟﺰاى ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ تبدیل می کنند ﺗــﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ وارد تجزیه گر جرمی شده و جداسازی می شوند و سپس به سمت دتکتور هدایت می شوند تا ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد. کروماتوگرافی مایع - طیف سنج جرمی برای بسیاری از کاربردها از توسعه ترکیبات دارویی گرفته تا آنالیزهای محیط زیستی، روش مناسبی است. توانایی شناسایی گستره وسیعی از ترکیبات، این روش را برای دانشمندان در بسیاری از زمینه ها به یک روش عمومی و متداول تبدیل ساخته است. زمینه های کاربرد کروماتوگرافی مایع - طیف سنجی جرمی بسیار متنوع است که دستگاه ها و روش های بسیار زیادی را شامل می شود. ارائه لیست کاملی از کاربردهای کروماتوگرافی مایع - طیف سنجی جرمی عملا غیرممکن است. انعطاف پذیری این روش، استفاده از آن را در زمینه های بسیاری جذاب و کارآمد ساخته است.
در این صفحه تعداد 196 مقاله تخصصی درباره کروماتوگرافی مایع - طیف سنج جرمی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کروماتوگرافی مایع - طیف سنج جرمی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع - طیف سنج جرمی; In-tube solid-phase microextraction; Automated sample preparation; Liquid chromatography–mass spectrometry; Abietic acid; Dehydroabietic acid; Food samples; Paper container
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع - طیف سنج جرمی; Chemometrics; Liquid chromatography–mass spectrometry; Optimization; Polycyclic aromatic hydrocarbons; Response surface methodology
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع - طیف سنج جرمی; Liquid chromatography–mass spectrometry; Protoberberine alkaloid; Rat plasma; Pharmacokinetics; Coptidis Rhizoma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع - طیف سنج جرمی; Ceramide; Glucosylceramide; Liquid chromatography–mass spectrometry; Differentiation; Apoptosis; Caco-2 cell; Sodium butyrate; PDMP; D-609; Fumonisin B(1)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع - طیف سنج جرمی; Eicosanoids; Human uterine tissue; Liquid chromatography–mass spectrometry; Epoxyeicosatrienoic acids; Hydroxyeicosatetraenoic acids; Dihydroxyeicosatetraenoic acids
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع - طیف سنج جرمی; Spectinomycin; Lincomycin; Hydrophilic interaction chromatography; Weak cation exchange; Liquid chromatography–mass spectrometry; Atmospheric pressure chemical ionization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع - طیف سنج جرمی; Restricted access media; Molecularly imprinted polymer; Sample preparation; Liquid chromatography–mass spectrometry; Environmental analysis; Bisphenol A; Halogenated bisphenol A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع - طیف سنج جرمی; High throughput; Therapeutic drug monitoring; Solid phase extraction; Liquid chromatography–mass spectrometry; Clozapine; Clozapine-N-oxide; Desmethylclozapine; Serum