آشنایی با موضوع

رگرسیون لوجستیک یکی از روشهای آماری چندمتغیری است که به فرد امکان می‌دهد یک متغیر گسسته مثل عضویت گروهی را توسط یک مجموعه از متغیرها پیش‌بینی کند که می‌توانند پیوسته، گسسته، دوارزشی یا ترکیبی از آنها باشد. به دلیل محبوبیت این روش در علوم سلامت، معمولاً متغیر ملاک در رگرسیون لوجستیک بیماری/عدم بیماری است. رگرسیون لوجستیک با تحلیل تمییز، فرم لوجیت تحلیل فراوانی چندراهه برای یک متغیر وابسته گسسته، و تحلیلی رگرسیون برای یک متغیر وابسته دوارزشی ارتباط دارد و سوالهای یکسان با آنها را پاسخ می‌دهد. اما رگرسیون لوجستیک در مقایسه با این روشها انعطاف‌پذیرتر است. رگرسیون لوجستیک بر خلاف تحلیل تمییز هیچ مفروضه‌ای در مورد شکل توزیع متغیرهای پیش‌بین ندارد. نیازی نیست متغیرهای پیش‌بین دارای توزیع نرمال و ارتباط خطی با متغیر ملاک باشند، و نیازی به همگن بودن واریانس آنها در گروه‌های مختلف نیست. برخلاف تحلیل فراوانی چندراهه نیازی نیست که متغیرهای پیش‌بین گسسته باشند. برخلاف تحلیل رگرسیون چندگانه که مفروضات مختلفی دارد، به احتمال‌های پیش‌بینی‌شده منفی نمی‌انجامد. متغیر ملاک در رگرسیون لوجستیک می‌تواند دو یا چند سطحی باشد، سطوح متغیر پیامد چندسطحی می‌تواند دارای ترتیب یا بدون ترتیب باشند. رگرسیون لوجستیک روی احتمال یک پیامد خاص برای هر مورد تاکید دارد. در مباحث مربوط به رگرسیون اغلب بحث بر یر یافتن رابطه بین متغیر وابسته و مجموعه ای از متغیرهای مستقل است. در بسیاری از پژوهش ها متغیر وابسته دوحالتی است یعنی پاسخ ها تنها دو حالت وجود یا عدم وجود رابطه است یعنی متغیر وابسته ما اسمی می باشد که در این صورت از رگرسیون لجستیک استفاده کنیم. لجستیک احتمال صفر یا یک شدن رابطه یا همان عدم وجود و وجود رابطه را نشان می دهد و برپایه ی کای دو می باشد. نسبت برتری: در عمل نسیتی است بین احتمال تجربه یک واقعه تقسیم بر عدم تجربه آن. بازده احتمالی در اینجا صفر تا 1 می باشد اگر کمتر از 5/0 شد احتمال وقوع وجود ندارد اگر بیشتر از 5/0 شد احتمال وقوع وجود دارد. مثال: احتمال ابتلا به سرطان ریه را بررسی می کنیم احتمال ابتلا به سرطان یک متغیر دو وجهی که کد 1: مبتلا و کد 0: سالم یا عدم ابتلا می باشد. از 50 نفر 10 نفر مبتلا و 40 نفر سالم اند. احتمال ابتلا: 50/10 احتمال سالم ماندن: 50/40 نسبت برتری ابتلا شدن به سالم ماندن: 0. 25 حکم کلی: این واقعه به وقوع نمی پیوندد چون کمتر از 5/0 می باشد. حال متغیر سیگار کشیدن/نکشیدن را به عنوان یک متغیر اسمی تاثیرگذار وارد می کنیم. اگر یک شد در ابتلا به سرطان نقشی ندارد. اگر 2/1 شد احتمال ابتلا به سرطان برای سیگاری های 2/1 برابر غیرسیگاری هاست. احتمال ابتلا برای سیگاری ها: 0. 75/0. 25 احتمال ابتلا برای غیر سیگاری ها: 0. 90/0. 10 بنابراین احتمال ابتلا برای سیگاری ها 3 برابر غیر سیگاری هاست. حال می رسیم به پیش بینی که باید جایگاه افراد را بدرستی مشخص کنیم. پیش بینی در لجستیک بدین معنی است که آیا می شود با استفاده از یکسری متغیرها جایگاه و. . . موقعیت افراد را بدرستی پیش بینی کرد؟ متغیر پیش بین(مستقل) جایگاه افراد را نشان می دهند این اطلاعات درSpss در جدولی تحت عنوان classification table می آید.
در این صفحه تعداد 1486 مقاله تخصصی درباره رگرسیون لوجستیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده رگرسیون لوجستیک
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون لوجستیک; Customer response predictive model; Knowledge-based marketing; RFM; Neural networks; Decision tree models; Logistic regression
مقالات ISI رگرسیون لوجستیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون لوجستیک; CCP; Conventional Classification Procedure; CSR; Closed Set Recognition; CWT; Continuous Wavelet Transform; DR; Decision Rule; EM; Expectation Maximisation; GMM; Gaussian Mixture Model; GNB; Gaussian Naive Bayes; LDA; Linear Discriminant Analysis; LR; Log
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون لوجستیک; LCM; lubricant condition monitoring; CBM; condition based maintenance; RUL; remaining useful life; CdM; condition monitoring; AI; artificial intelligence; ISO; international standards organization; API; American Petroleum Institute; OEM; Original Equipmen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون لوجستیک; ASD; Autism spectrum disorder; R. Time; Retention time; DSM-5; Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fifth edition; DISCO; Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders; ADI; Autism Diagnostic Interview; ADOS; Autism Diagnos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون لوجستیک; Electric power distribution; Electric power transmission; Power quality; Voltage dips; Machine learning algorithms; Clustering algorithms; Logistic regression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون لوجستیک; Regression discontinuity design; Quasi-experimental trials; Trial design; Causal inference; Logistic regression; Restricted cubic splines; Polynomials; Local logistic regression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون لوجستیک; Climate change mitigation; Environmental sustainability; Green supply chain management; Risk perception; Multinational corporation; Logistic regression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون لوجستیک; Nutrient management planning; Farmer decision making; Farmer behaviour; Adoption; Intentions; Theory of planned behaviour; Logistic regression; Principal component analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون لوجستیک; Buried pipelines; Water pipelines; Logistic regression; Machine learning; Damage analysis; Repair rate; Christchurch; Canterbury earthquake sequence;