استخراج فاز جامد مغناطیسی

در این صفحه تعداد 123 مقاله تخصصی درباره استخراج فاز جامد مغناطیسی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI استخراج فاز جامد مغناطیسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج فاز جامد مغناطیسی; Speciation; Silver nanoparticles and silver ions; Magnetic solid phase extraction; Graphite furnace atomic absorption spectrometry; Environmental water;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج فاز جامد مغناطیسی; Graphene; Carbon nanotubes; Solid phase extraction; Chromium speciation; 2-5-Br-PADAP; 2-(5-bromo-2-pyridylazo)-5-diethylaminophenol; AAPTS; 3-(2-aminoethylamino)propyltrimethoxysilane; APDC; ammonium pyrrolidine dithiocarbamate; CNF; carbon nanofiber; CN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج فاز جامد مغناطیسی; ACMPC; ammonium (4-chlro-2-mercaptophenyl)carbamodithioate; BSA; serum albumin; BODIP; 4,4-difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene; CMS; chitosan/SiO2/Fe3O4 adsorbent; CNT; carbon nanotube; β-CD; β-cyclodextrin; CVD; chemical vapor deposition; GO; graphe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج فاز جامد مغناطیسی; TCs; tetracyclines; TC; tetracycline; OTC; oxytetracycline; CTC; chlortetracycline; DC; doxycycline; MRL; maximum residue limit; HPLC; high performance liquid chromatography; UV; ultraviolet detection; DAD; diode-array detector; FL; fluorescence detection
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج فاز جامد مغناطیسی; AC; activated carbon; AS; active sampling; ASE; accelerated solvent extraction; BVOCs; biogenic volatile organic compounds; BTEX; benzene, toluene, ethylbenzene, xylene; β-CD; β-cyclodextrin; Car; carboxen; CMSs; carbon molecular sieves; DI-SPME; direct
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج فاز جامد مغناطیسی; AIBN; 2,2′-Azobisisobutyronitrile; EGDMA; Ethylene glycol dimethacrylate; FT-IR; Fourier transform infrared spectrometer; GC-MS/MS; Gas chromatography coupled with tandem mass spectrometry; HMT; Hexamethylenetetramine; LOD; Limit of detection; LOQ; Limi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج فاز جامد مغناطیسی; Characterisation; Corn oil; Electron microscopy; Food analysis; Food safety; Hazard; Fourier transform-infrared spectroscopy; Low temperature cleanup; Magnetic solid phase extraction; Nanoparticle; Nanotechnology; Olive oil; Optimisation; Organic food; Pe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج فاز جامد مغناطیسی; 17β-E2; 17β-Estradiol; 4-VP; 4-vinylpyridine; 5-DTAF; 5-(4,6-dichlorotriazinyl) aminofluorescein; AIBN; 2,2azobisisobutyronitrile; AMPS; Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid; APTS; 3-aminopropyltrimethoxysilane; ATRP; Atom transfer radical polymer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج فاز جامد مغناطیسی; Magnetic nanoparticles; Magnetic solid phase extraction; Inductively coupled plasma-mass spectrometry; Trace rare earth elements; Environmental samples;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج فاز جامد مغناطیسی; DLLME; dispersive liquid-liquid microextraction; DSPE; dispersive solid phase extraction; EF; enrichment factor; ER; extraction recovery; FID; flame ionization detector; GC; gas chromatography; LOD; limit of detection; LOQ; limit of quantification; MSPD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج فاز جامد مغناطیسی; Magnetic porous carbon; Magnetic solid phase extraction; High performance liquid chromatography; Chlorophenols; Peach juice sample; Water sample