اصلی سازگاری بافت های سازگار II

در این صفحه تعداد 19 مقاله تخصصی درباره اصلی سازگاری بافت های سازگار II که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اصلی سازگاری بافت های سازگار II (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصلی سازگاری بافت های سازگار II; α-syn; alpha-synuclein; CNS; central nervous system; PD; Parkinson disease; CX3CR1; fractalkine receptor; CCR2; C-C chemokine receptor type 2; CCL2; C-C chemokine ligand 2; SNpc; substantia nigra pars compacta; GWAS; genome wide association studies; MHCI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصلی سازگاری بافت های سازگار II; Cochlea; Immunity; Macrophage; Inflammation; TLR; Toll-like receptor; RIG-I; Retinoic acid inducible gene-I; MDA5; Melanoma differentiation-associated gene 5; TGF-β; Transforming growth factor beta; MHC-II; major histocompatibility complex II; ICAM-1; In
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصلی سازگاری بافت های سازگار II; CA/CPR; cardiac arrest/cardiopulmonary resuscitation; OGD; oxygen-glucose deprivation; aCSF; artificial cerebrospinal fluid; rtPCR; real-time polymerase chain reaction; MHC II; major histocompatibility complex II; TNF-α; tumor necrosis factor alpha; IL-1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصلی سازگاری بافت های سازگار II; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; F-J C; Fluoro-Jade C; FST; forced swimming test; Iba-1; ionized calcium-binding adapter molecule-1; IL; interleukin; iNOS; inducible nitric oxide synthase; LPS; lipopolysaccharide; MHC-II; major histocompatibility
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصلی سازگاری بافت های سازگار II; 11β-HSD1; 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CCI; controlled cortical impact; CD11b; complement receptor 3; CORT; corticosterone; ERK; extracellular signal-regulated protein kinase; GC; glucocorticoid; GLT1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصلی سازگاری بافت های سازگار II; Breast cancer; Immune system; Biomarkers; Immunotherapies; Immune checkpoint blockade; Tumor vaccines; ADCC; antibody dependent cellular cytotoxicity; BiTES; bispecific single chain monoclonal antibodies; CAR; T cells engineered to express artificial chim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصلی سازگاری بافت های سازگار II; Cytokines; depression; fluid percussion injury; lipopolysaccharide; major histocompatibility complex II; microglia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصلی سازگاری بافت های سازگار II; Ad; adenovirus; rAd; recombinant adenovirus; WT; wild-type; E1; early region 1; E4; early region 4; HBsAg; hepatitis B virus surface antigen; hr404; host range mutation in DNA binding protein; rAd5hr; recombinant Ad 5 with hr404 mutation; Ad5hrSIVenv/rev;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصلی سازگاری بافت های سازگار II; CTSS; Cathepsin S; IFN- γ; Interferon-γ; LG; lacrimal gland; LGAC; lacrimal gland acinar cell; MEC; myoepithelial cell; MHC II; major histocompatibility complex II; NOD; Non-Obese Diabetic; NOR; Non-Obese Diabetes Resistant; SG; salivary gland; SMA; α-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصلی سازگاری بافت های سازگار II; AAV; adeno-associated virus; CNS; central nervous system; DCN; deep cerebellar nuclei; GFAP; glial fibrillary acidic protein; Hex; β-N-acetylhexosaminidase; Iba1; ionized calcium-binding protein 1; ICV; intracerebroventricular; IL-1β; interleukin 1 beta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصلی سازگاری بافت های سازگار II; AKT; protein kinase B; AP-1; activator protein-1; BV-2; immortalized murine microglia cell line; CD11b; cluster of differentiation 11b; CD36; cluster of differentiation 36; CD44; cluster of differentiation 44; CD68; cluster of differentiation 68; CNS; cen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصلی سازگاری بافت های سازگار II; Heart; Endothelium; Rainbow trout; Cell lines; Viral hemorrhagic septicemia virus (VHSV); HSMI; heart and skeletal muscle inflammation; IPNV; infectious pancreatic necrosis virus; ISAV; infectious salmon anemia virus; IFN-γ; interferon γ; MHC-II; major
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصلی سازگاری بافت های سازگار II; α-NBE; α-naphthyl butyrate esterase; β-G; β-glucuronidase, AM: alveolar macrophages; BALF; bronchoalveolar lavage fluid; BALT; bronchus associated lymphoid tissue; BCD; balanced conventional diet; CPS; capsular polysaccharide; DCs; dendritic cells; GA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصلی سازگاری بافت های سازگار II; neuroinflammation; water maze; IL-1βXAT transgenic mouse; hippocampus; AD; Alzheimer's disease; ANOVA; analysis of variance; CCR2; chemokine (C-C motif) receptor 2; COX; cyclooxygenase; CXCR2; chemokine (C-X-C motif) receptor 2; FIV-Cre; feline immunod