واکنش منیچ

در این صفحه تعداد 215 مقاله تخصصی درباره واکنش منیچ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI واکنش منیچ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش منیچ; Chiral phosphoric acids; Asymmetric reactions; Organocatalysis; Conjugate addition; Cycloaddition; Mannich reaction; Friedel-Crafts reactions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش منیچ; Multicomponent reaction; Click chemistry; Name reaction; Heterocycles; Knoevenagel reaction; Michael reaction; Diels-Alder reaction; Aldol reaction; Mannich reaction; Ugi reaction; Heck reaction; Huisgen reaction; Suzuki reaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش منیچ; Ambient mass spectrometry; Reactive ionization; Chemical derivatization; Mannich reaction; In-situ analysis; Trace analysis; Amines
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش منیچ; Chitosan oligosaccharide (PubChem CID: 3086191); Kojic acid (PubChem CID: 3840); N-methylpiperazine (PubChem CID:53167); Benzaldehyde (PubChem CID:240); Pyridine (PubChem CID: 1049); N,N-dimethylformamide (PubChem CID: 6228); Thionyl chloride (PubChem CID