آشنایی با موضوع

جرم مفهومی بنیادی در فیزیک است که به طور شهودی مقاومت جسم در برابر شتاب در هنگام اعمال نیرو یا قدرت گرانش یک جسم در جذب دیگر اجسام را می نمایاند. در حوزه های گوناگون فیزیک مانند مکانیک کلاسیک، نسبیت خاص و نسبیت عام تعریف های متفاوتی از جرم بیان می شود. جرم بر حسب گرم یا کیلو گرم در سیستم استاندارد بین المللی یکاها یعنی سیستم SI اندازه گیری می‎شود. واحدهای مختلف دیگری نیز مانند پوند، تن، واحد جرم اتمی و غیره وجود دارند که می‎توان با آن‎ها جرم را اندازه گیری نمود. جرم یک کمیت فیزیکی است که ثابت باقی می‎ماند و با زمان تغییر نمی یابد. قانون بقای جرم، درست مانند قانون بقای انرژی می باشد، یعنی جرم را نمی توان ایجاد نمود یا از بین برد. تمام گونه ها انرژی دارند و نیز جرمی دارند که به آن مرتبط می‎گردد. این مورد، به سیستم ها زمانی اضافه می‎گردد که انرژی به آن‌ها افزوده شده باشد و زمانی کم می شود که انرژی، یک سیستم ویژه را ترک می نماید. بنابر این جرم کل درست مثل انرژی، همیشه یکسان باقی نمی ماند. اولین شخصی که "جرم" را به مفهوم امروزی آن که با ابهام زیادی همراه است استفاده کرد، ظاهراً ماخ بوده است، این مفهوم با کتاب مکانیک زومرفلد بین فیزیک پژوهان به مفهومی جا افتاده تبدیل شد. نیوتون اولین کسی بود که از جرم به شکل سیستماتیک استفاده کرد، اولین جمله پیرینکیپیا (اثر معروف و مؤثر مکانیک کلاسیک نیوتون) به "quantitas materiae" یا مقدار ماده اشاره دارد. نیوتون از واژه جرم استفاده نکرده است. در نظریات گالیله هم از واژه massa (به معنی چانه خمیر) که منشأ نام mass است به شکل نادقیق و غیرتکنیکی و مترادف با "ماده" استفاده شده است.
در این صفحه تعداد 306 مقاله تخصصی درباره جرم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده جرم
مقالات ISI جرم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرم; GPS; global positioning system; RH; relative humidity; SD; saturation deficit; T; temperature; ONF; Office National des Forêts; AER; applied econometrics in R; GLM; generalized linear model; MASS; modern applied statistics with S; SE; standard error; AIC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرم; Avian infectious bronchitis virus; BR-I genotype; Chitosan nanoparticles; Inactivated vaccine; Mucosal immune responses; AF; allantoic fluid; BPL; beta-propiolactone; CEF; Chicken Embryo Fibroblast; CMI; cell-mediated immune; IB; infectious bronchitis; IB
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرم; DM; dry matter; FEDIAF; The European Pet Food Industry Federation; FDNB; 1-fluoro-2 4-dinitrobenzene; N; newton; le; length; lsp; specific length; MPa; mega Pascal; me; mass; mm; millimeter; OM; organic matter; p; piece density; RE; radial expansion rate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرم; A; area; α; lattice constant; ACM; common mode gain; Ad; differential gain; B; conductivity factor; CMRR; common mode rejection ratio; D; beam length; E; energy; Ԑ; electric field; F; force; GF; gauge factor; H; planck's constant; I; inertia; ℑ; ele
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرم; API; active pharmaceutical ingredient; CDTA; Charge Decay Time Analyser; DC; direct compression; Hz; Hertz; MASS; Material Adhesion Screen for Sticking; MgSt; magnesium stearate; nC; nanoCoulomb; N/R; not reached; RH; relative humidity; RPM; revolutions p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرم; APR; aggregation-prone region; FR; framework region; CDR; complementarity-determining region; RALS; right angle light scattering; FDA; US Food and Drug Administration; PDB; Protein Data Bank; MASS; mutant aggregation and stability spectrum; SEC; size-excl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرم; AMI; acute myocardial infarction; APPROACH; Alberta Provincial Project for Outcome Assessments in Coronary Heart Disease; BARI; Bypass Angioplasty Revascularization Investigation; BMS; bare metal stent; CABG; coronary artery bypass graft; CAD; coronary ar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرم; Output-only modal analysis; Integration tests; Electrical submersible pump; β; Autoregressive Coefficients; Δt; Finite Time Difference; ξ; Damping Factor; φ; Quadratic Mean Value; λ; Characteristic Equation Roots; λu; Dynamic Poles in u Mode; μ; Me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرم; %PC; Power Consumption as percentage of LHV; AC; Average Cost; ACAPEX; Amortization of Capital Expenses; AD Cost; Ash Disposal Cost; AFC; Annual fixed costs; AIC; Annual Insurance Cost; ALC; Annual Labour Cost; AMC; Annual Maintenance Cost; AR; Allocation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرم; WHO, World Health Organization; PNST, peripheral nerve sheath tumor; T1w, T1 weighted; T2w, T2 weighted; PDw, proton density weighted; FS, fat suppressed; H&E, hematoxylin and eosin; EIC, epidermal inclusion cystHand; Wrist; Mass; Tumor; MRI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرم; AHO; annual hours of operation; ADO; annual days of operation; P1; biogas plant 1; P2; biogas plant 2; CO2-eq.; carbon dioxide equivalent; CMC; carbon dioxide mitigation costs; CHP; combined heat and power plant; constr; construction; C; costs; m3; cubic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرم; Anaerobic; Muscle power; Force–velocity relationship; Body composition; Allometric scaling; Obesity; Body fat; Puberty; Maturation; BoysAnaérobie; Puissance musculaire; Relation force–vitesse; Composition corporelle; Croissance allométrique; Obésité; Mass