مجتمع های فلزی

در این صفحه تعداد 806 مقاله تخصصی درباره مجتمع های فلزی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مجتمع های فلزی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع های فلزی; Polystyrene films; Metal complexes; Photostabilization; 4-Amino-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiole; Quantum yield;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع های فلزی; Metal complexes; Molecular structures; Quantum chemical parameters; Thermodynamic parameters; Antimicrobial activities;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع های فلزی; Hydrogen peroxide activation; Metal complexes; Photosensitizers; Semiconductors; Redox reactions; Photocatalysis; ROS; reactive oxygen species; SOD; superoxide dismutase; Por; porphyrin; TAML; tetraamido macrocyclic ligand; DFT; density functional theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع های فلزی; Metal complexes; Porphyrin; Chlorin; Bacteriochlorin; Phthalocyanine; Photodynamic therapy; AMD; age-related macular degeneration; BSA; bovine serum albumin; CrEL; Cremophor EL®; BPD; benzoporphyrin derivative; EPR; enhanced permeability and retention; R