روش مشخصات

در این صفحه تعداد 205 مقاله تخصصی درباره روش مشخصات که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI روش مشخصات (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مشخصات; Microfluidics; Platelet; Transport; Rolling; Method of characteristics; EFS; Etablissement Français du Sang; PBS; phosphate buffer saline; PDMS; polydimethylsiloxane; PFA; paraformaldehyde; SID; shear-induced diffusion; vWF; von Willebrand factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مشخصات; Pressure waves; Hyperbolic differential equations; Spectral element method; Upwind discretization; Method of characteristics; Water hammer simulations; Pumped-storage power plant; Low-dimensional numerical approximations; Real-time capable model; Control
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مشخصات; Nonlocal conservation law; Multi-dimensional nonlocal balance law; Method of characteristics; Well-posedness; Regularity; Fixed-point problem;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مشخصات; Piping systems; Unsteady flow; Water-hammer; Surge control; Design; High/ low density polyethylene; Ramos formulation; Method of characteristics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مشخصات; Gas turbine engines; Pressure gain combustion; Engine cycle analysis; Detonation engines; Propulsion; Thermodynamic modeling; Method of characteristics; Engine matching;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مشخصات; CRHDS; control rod hydraulic driving system; IV; integrated valve; HCRDS; hydraulic control rod driving system; PWR; pressurized water reactor; CRHDM; control rod hydraulic drive mechanism; Integrated valve; Valve opening process; Transient flow; Method o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مشخصات; Surfactant-polymer flooding; Global pressure; Capillary pressure; Finite element method; Method of characteristics; Numerical simulations; Heterogeneous permeability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مشخصات; Selective catalytic reduction; Model predictive control; Method of characteristics; Spectral decomposition; Hyperbolic PDEs; Parabolic PDEs; Distributed parameter system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مشخصات; Water treatment; Magnetic separation; Magnetite; Method of characteristics; Superparamagnetic nanoparticles; Settling; Water softening;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مشخصات; Multirate partial differential algebraic equation; Optimisation; Optimal control; Method of characteristics; Radio frequency applications
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مشخصات; Method of characteristics; Partial differential equations; Nuclear engineering; Reactor physics; Thermal hydraulics; AGENT;