اعتبار سنجی روش

در این صفحه تعداد 713 مقاله تخصصی درباره اعتبار سنجی روش که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اعتبار سنجی روش (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار سنجی روش; ANOVA; Analysis of variance; AUC; area under the curve; BBP; benzylbutylphthalate; CS; calibration standard; CV; coefficient of variation; DBP; di-n-butyl phthalate; DEHP; di(2-ethylhexyl) phthalate; DMSO; dimethyl sulphoxide; Dv; derivatization yield; ED
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار سنجی روش; LC-HRMS; Liquid Chomatography-High-Resolution Mass Spectrometry; IS; Internal Standard; NPS; New Psychoactive Substance(s); RT; Retention Time; STRIDA; An acronym for the Swedish name of a project on NPS; Designer benzodiazepines; LC-HRMS; Method va
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار سنجی روش; Multi-layered coatings; Biomedical application; Drug release; Thermal diffusivity and conductivity analysis; Photothermal beam deflection spectroscopy; Electrochemical impedance spectroscopy; AFM; ATR-FTIR; Biocompatibility; Method validation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار سنجی روش; Method validation; Automatic interpretation method; Strength of evidence; Accreditation; Validation report; Likelihood ratio data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار سنجی روش; Barrier ionization discharge (BID); Carbon dioxide (CO2); Gas chromatography (GC); Greenhouse gas (GHG); Method validation; Nitrous oxide (N2O);