متیل

در این صفحه تعداد 129 مقاله تخصصی درباره متیل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI متیل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل; HATU; O-(7-azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium hexafluorophosphate; DIPEA; N-ethyldiisopropylamine; Ac; acetyl; CDCl3; deuteratedchloroform; DMF; N,N-dimethylformamide; DMSO; dimethyl sulfoxide; DMT-MM; 4-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل; Escherichia coli; WbiQ; O-antigen; Fucosyltransferase; GT; glycosyltransferase; Gal; galactose; GalNAc; N-acetylgalactosamine; GlcNAc; N-acetylglucosamine; Fuc; l-Fucose; α12FucT; α1,2-fucosyltransferase; GDP-Fuc; guanosine-5′-diphospho-β-l-fucose; I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل; Sample preconcentration; Sol–gel coating; Pendant alkyl ligands; Methyl; Octyl; Octadecyl; Capillary microextraction (CME); High-performance liquid chromatography (HPLC); On-line coupling; CME-HPLC; Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs); Ketones; Amines
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل; Naphtho[2,3-c]furan-4,9-diones; Naphtho[2,3-c]furan-4(9H)-ones; Naphtho[2,3-c]furan; Isofuranonaphthoquinones; Ac; acetyl; AIBN; 2′-azobis(isobutyronitrile); Ar; aryl; Bn; benzyl; BOM; benzyloxymethyl; But; tert-butyl; CSA; camphor-10-sulfonic acid; DBU