مسیر مولکولی

در این صفحه تعداد 108 مقاله تخصصی درباره مسیر مولکولی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مسیر مولکولی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسیر مولکولی; VOCs; volatile organic compounds; Eucons04; cyclin-dependent kinase E-1; Eucons08; transcription elongation factor S-II; GLM; generalized linear model; LOX volatiles; lipoxygenase pathway volatiles; MEP/DOXP pathway; 2-C-methyl-d-erythritol 4-phosphate/1-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسیر مولکولی; BVOC; biogenic volatile organic compound; GGDP; geranylgeranyl diphosphate; GLM; generalized linear model; GLV; green leaf volatiles; LOX; lipoxygenase pathway; MEP/DOXP pathway; 2-C-methyl-d-erythritol 4-phosphate/1-deoxy-d-xylulose 5-phosphate pathway;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسیر مولکولی; Atorvastatin; γ-tocotrienol; Mevalonate pathway; Multidrug resistance; MDR; multidrug resistance; HMG-CoA; 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A; FPP; farnesyl pyrophosphate; GGPP; geranylgeranyl pyrophosphate; RI; Resistance index; IC50; half-maximal in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسیر مولکولی; ABC; ATP-binding cassette; ADH; alcohol dehydrogenase; ADR; adrenodoxin reductase; ADX; adrenodoxin; ARE2; sterol acyltransferase; ARV1; mediator of sterol homeostasis; BTS1; GGPP synthase; CPR; cytochrome P450 reductase; CRT; carotenogenic (genes); CYP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسیر مولکولی; bp; base pair(s); RNA-seq; ribonucleic acid sequencing; KEGG; The Kyoto Encyclopedia of Genes and Genome; BLAST; basic local alignment search tool; TF; transcription factor; TP; terpene synthesis; GO; gene ontology; E-value; expectation value; MVA; mevalo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسیر مولکولی; Norcardia terpenica IFM0406; Mevalonate pathway; Isoprenoids; Prenyltransferases; Aact; acetoacetyl CoA thiolase; BraA; brasilicardin A; BraB; brasilicardin B; BraC; brasilicardin C; BraD; brasilicardin D; BraC-agl; brasilicardin C aglycon; BraD-agl; bras
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسیر مولکولی; CRISPR; Clustered regularly interspaced short palindromic repeats; CRISPRi; Clustered regularly interspaced short palindromic repeats interference; MVA; mevalonate; sgRNA; single guide RNA; dCas9; inactive Cas9; IPP; isopentenyl diphosphate; DMAPP; dimeth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسیر مولکولی; Ac-CoA; acetyl CoA; AACT; AcAC-CoA thiolase; CLM; clomazone (2-[(2-chlorophenyl)methyl]-4,4-dimethyl-3-isoxazolidinone); DMAPP; dimethylallyl diphosphate; DMNT; (3E)-4,8-dimethyl-1,3,7-nonatriene; DOXP; deoxyxylulose phosphate; DX; 1-deoxy-d-xylulose; DXK
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسیر مولکولی; Cytochrome P450; Mevalonate pathway; Midgut; Fat bodies; AACT; acetoacetyl-CoA thiolase; GO; gene ontology; GPPS/FPPS; geranyl diphosphate synthase/farnesyl diphosphate synthase; GGPPS; geranylgeranyl diphosphate synthase; HMG-R; 3-hydroxy-3-methylglutary
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسیر مولکولی; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; DMSO; dimethylsulfoxide; FKBP; FK506-binding protein; FPP; farnesyl pyrophosphate; GAPDH; glyceraldehyde phosphate dehydrogenase; GGPP; geranylgeranyl pyrophosphate; HMG-CoA; 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسیر مولکولی; ITS; internal transcribed spacer (of the rDNA); PTV; programmed temperature vaporization; MEP pathway; methylerythritol phosphate pathway; MVA pathway; mevalonate pathway; PH-like; pleckstrin homology-like; Geosmin; Penicillium expansum; Proteomics; Oxida