میکرو

در این صفحه تعداد 88 مقاله تخصصی درباره میکرو که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI میکرو (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو; Microbe; Stomach; Pathogen; Cancer; ANOVA; analysis of variance; cagPAI; cag pathogenicity island; IL; interleukin; MTases; methyltransferases; OMP; outer membrane protein; PCR; polymerase chain reaction; R-M; Restriction-Modification; SMRT sequencing; si
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو; Microbe; Cytokine; Immune Response; Psychology; COMO; comorbidities of irritable bowel syndrome and depression; DSM-IV; Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition; IBS; irritable bowel syndrome; MCP-1; monocyte chemotactic protein-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو; PPI; Proton Pump Inhibitor; Bacterial Infection; Stomach; Microbe; AMO; amoxicillin; 13C-UBT; 13C-urea breath test; CI; confidence interval; CLA-TT; clarithromycin-containing triple therapy; HDDT; high-dose dual therapy; ITT; intention-to-treat; LEV-TT; l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو; Gastrointestinal; HMP; Lumen; Metagenomics; Microbe; MucosaGI, gastrointestinal; HGC, high gene count; LGC, low gene count; rRNA, ribosomal RNA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو; Aerobic; Anaerobic; Microbe; Spatial Gradient of Oxygen; EPR; electron paramagnetic resonance; HBOT; hyperbaric oxygen therapy; PMMA; polymethylmethacrylate; rRNA; ribosomal RNA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو; Innate Immunity; Immune Regulation; Ulcerative Colitis; Microbe; DNBS; 2,4 dinitrobenzensulfonic acid; EGC; enteric glial cells; ENS; enteric nervous system; GDNF; glial cell line-derived neurotrophic factor; GFAP; glial fibrillary acidic protein; IBD; in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو; Microbe; Signal Transduction; Gene Regulation; Carcinogenesis; APC; adenomatous polyposis coli; CRC; colorectal cancer; MAPK; mitogen-activated protein kinase; miR21; microRNA21; MT; mutated-type; NFκB; nuclear factor−κB; PBS; phosphate-buffered salin