تجزیه و تحلیل جامعه میکروبی

در این صفحه تعداد 77 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل جامعه میکروبی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل جامعه میکروبی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل جامعه میکروبی; Cellulose; Hemicellulose; Lignin; Anaerobic digestion characteristics; Methane yield; Microbial community analysis; AD; anaerobic digestion; AG; arabinogalactan; α-CE; α-cellulose; BD; biodegradability; CMY; cumulative methane yield; DMY; daily methane
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل جامعه میکروبی; Organic wastes; Two-stage anaerobic digestion system; Sulfate reducing bacteria; Microbial community analysis; Desulfurized biogas; Energy recovery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل جامعه میکروبی; Fischer-Tropsch wastewater; Powdered magnetite; Anaerobic digestion; Microbial community analysis; Metagenome;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل جامعه میکروبی; Food industry waste; Fermentative hydrogen production; Hydraulic retention time; pH effect; Microbial community analysis; Continuous fermentation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل جامعه میکروبی; Microbial community analysis; Fermentative bacteria; Hydrolyzing bacteria; Illumina sequencing; Oxidation-reduction potential; Predatory bacteria;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل جامعه میکروبی; Acid; Archae community analysis; Biohythane; Effluent; Hydrogen production; Methane; Methanogenesis; Microbial community analysis; Microbial fermentation from organic waste; POME hydrogenic effluent; Thermophilic methane production;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل جامعه میکروبی; Integrated fixed-film activated sludge (IFAS); Process modeling; Biofilm diffusion profile; Aeration optimization; Biomass activity; Microbial community analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل جامعه میکروبی; 454 pyrosequencing; Lactic acid bacteria (LAB); Malt microflora; Microbial community analysis; Terminal restriction fragment length polymorphism (T-RFLP);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل جامعه میکروبی; Osmotic membrane bioreactor; Sludge retention time; Salt accumulation; Microbial community analysis; Membrane fouling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل جامعه میکروبی; Bioindicator; Biomarker; Microbial community analysis; Metagenome; Biogas; Hydrolysis/acidogenesis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل جامعه میکروبی; Anaerobic digestion; Biogas production; Microbial community analysis; Horticultural/agricultural waste;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل جامعه میکروبی; Anaerobic membrane bioreactor; Ion-exchange; Organic shock-load; Primary sludge; Microbial community analysis; AnMBR; Anaerobic membrane bioreactor; GAC; Granular activated carbon; HRT; Hydraulic retention time; SRT; Solid retention time; COD; Chemical ox