میکروکنترلر

در این صفحه تعداد 394 مقاله تخصصی درباره میکروکنترلر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI میکروکنترلر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروکنترلر; Stereotactic surgery; Cannula placement; Hippocampus; Motor coordination; Locomotor activity; Microinjection; Cirugía estereotáxica; Implante de cánula; Hipocampo; Coordinación motriz; Actividad locomotora; Microinyección;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروکنترلر; Animal transgenesis; Fish transgenesis; Microinjection; Electroporation; Nanomaterials for transfection; Spermatogonial stem cell; Genetic manipulation; Viral gene delivery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروکنترلر; AUC; area under curve; BK; bradykinin; B1 receptor; bradykinin receptor 1; B2 receptor; bradykinin receptor 2; [Ca2+]i; cytosolic Ca2+ concentration; DiBAC4(3); bis-(1,3-dibutylbarbituric acid)-trimethine-oxonol; HBSS; Hank's balanced salt solution; IP3
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروکنترلر; aceH3K9; histone H3 lysine 9 acetylation; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; DMSO; dimethyl sulfoxide; ERK; extracellular signal-regulated kinase; HDAC; histone deacetylase; i.p.; intraperitoneally; m.i.; microinjection; min; minute(s); Mor; morphin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروکنترلر; Bed nucleus of the stria terminalis (BNST); vBNST; dBNST; Amygdala; Place preference; CPP; Ethanol; Alcohol; hM4Di; DREADD; RASSL; Chemogenetic; c-Fos; Clozapine-N-oxide (CNO); DBA/2J; Lesion; Inactivation; Microinfusion; Microinjection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروکنترلر; Organoid; Microinjection; High-Throughput; Fecal Microbiota; Anaerobic; Barrier Function; High-Content Sampling; CAG; chicken beta-actin promoter with CMV enhancer; CFU; colony-forming unit; CRA; CellRaft Array; CVis; computer vision; EGFP; enhanced green
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروکنترلر; AMP-PNP; adenylyl-imidodiphosphate; DTR; dextran-Texas red; i-PP; isotactic polypropylene; LMO; light mineral oil; MEK; methyl ethyl ketone; PBS; phosphate buffered saline; si550; silicon 550 oil; SHS; superhydrophobic surface; Microinjection; Superhydrop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروکنترلر; Cirugía estereotáxica; Implante de cánula; Hipocampo; Coordinación motriz; Actividad locomotora; Microinyección; Stereotactic surgery; Cannula placement; Hippocampus; Motor coordination; Locomotor activity; Microinjection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروکنترلر; Culex pipiens; Pyrethroid resistance; Expression profile; Differentially expressed microRNA; Microinjection; American CDC Bottle Bioassay; DS-strain; deltamethrin-sensitive strain; DR-strain; deltamethrin-resistant strain; Cpp-; Culex pipiens-;