آزمایش میکرونوکلئوس

در این صفحه تعداد 149 مقاله تخصصی درباره آزمایش میکرونوکلئوس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آزمایش میکرونوکلئوس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش میکرونوکلئوس; Genotoxicity; Imidacloprid; Micronucleus assay; LC-MS; Blood; % RSD; % relative standard deviation; 6-ClNA; 6-chloronicotinic acid; APCI; Atmospheric Pressure Chemical Ionization; BNMN; Binucleated cells with micronucleus; CBPI; Cytokinesis Block Prolifer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش میکرونوکلئوس; ANOVA, analysis of variance; D. magna, Daphnia magna; EC50, half maximal effective concentration; LC50, lethal concentration 50%; MN, micronucleus; ROS, reactive oxygen speciesZooplankton; Daphnia magna; Micronucleus assay; Metals; Deltamethrin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش میکرونوکلئوس; EtO; ethylene oxide; EtO-Hb adduct; ethylene oxide-haemoglobin adduct; CA; chromosomal aberrations; MN; micronuclei; SCE; sister chromatid exchanges; 8-h TWA; 8 h time weighted average; Ethylene oxide; Micronucleus assay;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش میکرونوکلئوس; Cashew nut roasting; Particulate matter; Polycyclic aromatic hydrocarbons; Genotoxicity; Micronucleus assay;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش میکرونوکلئوس; Genotoxicity; Mutagenicity; Dose-response; Metabolic activation; Threshold; Micronucleus assay; HPRT assay
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش میکرونوکلئوس; Ames test; Micronucleus assay; Endocrine disruption; HepG2 cell line; Sol-gel coating; Food contact coating; Polycarbonate; Migration; Extracts; BNC; binucleated cell; FBS; fetal bovine serum; FCM; food contact materials; GPTES; 3-glycidyloxypropyltriet