ذرات کوچک

در این صفحه تعداد 1202 مقاله تخصصی درباره ذرات کوچک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ذرات کوچک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذرات کوچک; PS; phosphatidylserine; NVAF; non-valvular atrial fibrillation; MPs; microparticles; PCA; procoagulant activity; RDW; red cell distribution width; PMPs; platelet-derived MPs; EMPs; endothelial-derived MPs; LMPs; leukocyte-derived MPs; WBC; white blood cel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذرات کوچک; ADP; adenosine diphosphate; ATP; adenosine triphosphate; APL; acute promyelocytic leukemia; Del-1; developmental endothelial locus-1; ECM; extracellular matrix; EGF; endothelial growth factor; EVs; extracellular vesicles; FA; fatty acid; LDL; low density
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذرات کوچک; 25(OH)D; 25-hydroxyvitamin D; ADA; American Diabetes Association; BMI; body mass index; CKD; chronic kidney disease; DKD; diabetic kidney disease; eGFR; estimated glomerular filtration ratio; EMPs; endothelial cell-derived microparticles; FITC; fluorescei
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذرات کوچک; TLR4; Toll-like receptor; HO-1; heme oxygenase; SS RBCs; homozygous sickle cells; PS; phosphatidylserine; Nrf2; nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2; Sickle cell hemoglobin; Microparticles; Pseudoperoxidase; Heme oxidation; Ferryl hemoglobin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذرات کوچک; ANOVA; one-way analysis of variance; BDMP; brain-derived microparticles; HPICM; hopping probe ion conductance microscopy; PBS; phosphate buffered saline; TBI; traumatic brain injury; Microparticles; Microglia/macrophages; Inflammation; Inflammation factor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذرات کوچک; Protein drug; Monoclonal antibody IgG1; Mannitol; Hard fat; Glyceryl stearate; Fluid bed coater; Microparticles; Sustained release; Stability; Lipids; Coating;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذرات کوچک; SLNs; solid lipid nanoparticles; NiMs; nanoparticles in nicroparticles systems; EE; encapsulation efficiency; XRD; X-Ray Diffraction; SAXS; Small Angle X-ray Scattering; WAXS; Wide Angle X-Ray Scattering; DSC; differential scanning calorimetry; DLS; dynam
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذرات کوچک; PTX; paclitaxel; BSA; bovine serum albumin; MPs; microparticles; DPs; dry powders; PTX-BSA-MPs; PTX loaded BSA MPs; PTX-BSA-MPs-DPs; DPs containing PTX-BSA-MPs; PTX-BSA-MPs-DPs (0.5 μm), PTX-BSA-MPs-DPs, 0.5 μm; DPs containing 0.5 μm PTX-BSA-MPs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذرات کوچک; Polyphenols; Extracellular vesicles; Microparticles; Exosomes; Therapeutic tools; ESCRT; endosomal sorting complexes required for transport; EVs; extracellular vesicles; IL; interleukin; INF-γ; interferon gamma; LPS; lipopolysaccharide; MPs; microparticl