طیف سنجی نیمه مادون قرمز

در این صفحه تعداد 112 مقاله تخصصی درباره طیف سنجی نیمه مادون قرمز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طیف سنجی نیمه مادون قرمز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی نیمه مادون قرمز; ATR-FTIR; Attenuated Total Reflectance Fourier Transform Infrared; MIR; mid-infrared; NIR; near Infrared; SNV; Standard Normal Variant scaling; SG; Savitzky-Golay; DWT; Discrete Wavelet Transform; CoV; coefficient of variation; RPD; relative performance d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی نیمه مادون قرمز; ANN; artificial neural networks; ANOVA; analysis of variance; AOCS; American oil chemists' society; AV; anisidine value; BAW; bulk acoustic wave; CA; cluster analysis; CC; canonical correlation; CP; conducting polymer; DFA; discriminant function analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی نیمه مادون قرمز; Geographical authentication; Chemometrics; IR spectroscopy; Genetic algorithm; Linear discriminant; PDO; Protected Designation of Origin; MIR; Mid-InfraRed spectroscopy; FT-MIR; Fourier-Transform Mid-InfraRed spectroscopy; FID; Flame Ionization Detector;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی نیمه مادون قرمز; Wine; Winemaking; Vibrational spectroscopy; Near-infrared spectroscopy; Mid-infrared spectroscopy; Raman spectroscopy; OIV; International Organization of Vine and Wine; IR; Infrared; NIR; Near infrared; MIR; Mid infrared; FT; Fourier-transform; AOTF; Acou
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی نیمه مادون قرمز; Sheep milk; Fatty acids; Mid-Infrared spectroscopy; Genetic Algorithms; Partial Least Square regression; PDO; Protected Designation of Origin; FT-MIR; Fourier-Transform Mid-InfraRed spectroscopy; FA; fatty acids; PLS; Partial Least Squares; GA; Genetic Al
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی نیمه مادون قرمز; Soil organic carbon; Mid-infrared spectroscopy; Solid-state C-13 NMR spectroscopy; Partial least-squares;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی نیمه مادون قرمز; Chemical imaging; Crystal structure; Diffuse reflectance; Mid-infrared spectroscopy; Near-infrared spectroscopy; Pharmaceutical; Polymorphic analysis; Polymorphism; Raman spectroscopy; Vibrational spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی نیمه مادون قرمز; Virgin olive oil; Mid-infrared spectroscopy; Multivariate analysis; Partial least squares discriminant analysis (PLS-DA); Classification; Sensory analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی نیمه مادون قرمز; ATR; attenuated total reflection; CSL; Corn Steep Liquor; DTGS; deuterated triglycine sulfate; FT-MIR; Fourier transform - mid-infrared spectroscopy; HPLC; high performance liquid chromatography; IC; ion chromatography; ICP-OES; inductively coupled plasma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی نیمه مادون قرمز; FTIR; Fourier transform infrared spectroscopy; HATR; horizontal attenuated total reflectance; ASTM; American Society for Testing and Materials; PLS-R; partial least squares regression; PLS-DA; partial least squares discriminant analysis; PCA; principal co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی نیمه مادون قرمز; 2,6-Dichlorophenol-indophenol sodium salt (PubChem CID: 236973550); Acetone (PubChem CID: 180); Copper (II) sulfate pentahydrate (PubChem CID: 24463); d-Glucose (PubChem CID: 5793); Ethanol (PubChem CID: 702); L-ascorbic acid (PubChem CID: 54670067); Lead
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی نیمه مادون قرمز; Genetic algorithm; Naïve Bayesian classifier; Fitness function; Linear discriminant analysis; Biodegradation of lignocellulosic biomass; Mid-Infrared Spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی نیمه مادون قرمز; Wheat bran; Near-infrared spectroscopy; Mid-infrared spectroscopy; Multivariate calibration; Partial least squares; Water; Protein; Ash; Dietary fiber; Lipids;