زیست زیستی میتوکندریایی

در این صفحه تعداد 229 مقاله تخصصی درباره زیست زیستی میتوکندریایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI زیست زیستی میتوکندریایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست زیستی میتوکندریایی; Branched-chain amino acid ratio; Lipid metabolism; mTORC1 pathway; Mitochondrial biogenesis; Growing pigs; ACC; Acetyl-CoA carboxylase; AMPKα; AMP-activated protein kinase α; ASA; Abdominal subcutaneous adipose tissue; BAT; Brown adipose tissue; BCAA; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست زیستی میتوکندریایی; ALCAR; Acetyl-l-carnitine; mtDNA; mitochondrial DNA; nDNA; nuclear DNA; CS; citrate synthase; PGC-1α; peroxisome proliferator-activated receptor γ [PPARγ] coactivator-1α; PGC-1β; peroxisome proliferator-activated receptor γ [PPARγ] coactivator-1 β
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست زیستی میتوکندریایی; Oncocytic tumors; Mitochondrial DNA mutations; Mitochondrial biogenesis; Autophagy; Mitophagy; Respiratory complex I;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست زیستی میتوکندریایی; DCFH-DA; 2′,7′-Dichlorodihydrofluorescein diacetate; CCCP; carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone; AMPK; AMP-activated protein kinase; PGC1; Peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1; NOX4; NADPH oxidase 4; SOD2; manganese-depen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست زیستی میتوکندریایی; ANOVA; analysis of variance; ATP; adenosine triphosphate; CK-MB; creatine kinase MB; Drp1; dynamin-related protein 1; GAPDH; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; LC3; microtubule associated protein 1A/1 B light chain 3; Mfn1; 2 mitofusin 1 2; MOMP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست زیستی میتوکندریایی; Resveratrol; Pterostilbene; Metabolic derangements; Smokeless tobacco; Mitochondrial biogenesis; 17 β-Estradiol4-vinylcyclohexene diepoxide (PubChem CID:7833); Nicotine (PubChem CID:942); Cotinine (PubChem CID:854019)RSV, resveratrol; PT, pterostilbene; E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست زیستی میتوکندریایی; AA; antimycin; AICAR; 5-aminoimidazole-4-carboxamide-1-b-d-ribofuranoside; AMPK; 5′ AMP-activated protein kinase; Ap5A; P1,P5-Di(adenosine-5′) pentaphosphate; ASC; ascorbate; BrdU; bromodeoxyuridine; CC; Compund C; CN−;  cyanide; DCF; dichlorofluor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست زیستی میتوکندریایی; 8-OHdG; 8-oxo-2′-deoxyguanosine; AMPK; AMP-activated protein kinase; ANT; adenine nucleotide translocator; Bad; Bcl2-associated agonist of cell death; BKA; bongkrekic acid; CAT; catalase; CsA; cyclosporine A; Cu/Zn-SOD; Cu/Zn-superoxide dismutase; DR4;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست زیستی میتوکندریایی; HFD; high fat diet; STZ; streptozocin; IR; insulin receptor; IRS; insulin receptor substrate; RC; respiratory chain; TCC; tricarboxylic acid cycle; Type 2 diabetes mellitus; Mitochondrial biogenesis; Mitochondrial gene expression; Insulin receptor; Liver
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست زیستی میتوکندریایی; AICAR; 5′aminoimidazole-4-carboxyamide-ribonucleoside; AD; Alzheimer's disease; ATF-2; activating transcription factor-2; AMPK; AMP-activated protein kinase; Bnip3; BCL2/adenovirus E1B 19 kDa interacting protein 3; BnipL/Nix; BCL2/adenovirus E1B 19 
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست زیستی میتوکندریایی; TOM; Translocase of the Outer Mitochondrial membrane; OM; Outer Membrane; SAM; Sorting and assembly machinery; TIM; Translocase of the Inner Mitochondrial membrane MIA, Mitochondrial Inter membrane space import and Assembly; ERV; Essential for Respiration
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست زیستی میتوکندریایی; TOM; translocase of the outer mitochondrial membrane; OM; outer membrane; SAM; sorting and assembly machinery; TIM; translocase of the inner mitochondrial membrane; MIA; mitochondrial inter membrane space import and assembly; ERV; essential for respiratio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست زیستی میتوکندریایی; Mitochondrial biogenesis; Bio-artificial liver; HepaRG; C3A; Hepatocyte; ABCA12; ATP binding cassette subfamily A member 12; ACO2; aconitase 2; AMC; Amsterdam Medical Center; BAL; bio-artificial liver; BALIAD; bio-artificial liver-in-a-dish; CEBPa; CCAAT/