دینامیک میتوکندریایی

در این صفحه تعداد 164 مقاله تخصصی درباره دینامیک میتوکندریایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دینامیک میتوکندریایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دینامیک میتوکندریایی; Statins; Ischaemia-reperfusion; Myocardial Infarction; Obesity; Reperfusion Injury; Mitochondrial dynamics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دینامیک میتوکندریایی; AMPK; AMP-activated protein kinase; ATF6; activating transcription factor 6; BNIP3; BCL2/adenovirus E1B 19 kDa interacting protein 3; CHOP; C/EBP homologous protein; DRP1; dynamin-related protein 1; FIS1; fission protein 1; GRP78; 78 kDa glucose-regulat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دینامیک میتوکندریایی; Myocyte; Mitochondrial metabolism; Redox balance; 4-Hydroxynonenal; Mitochondrial dynamics; Mitophagy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دینامیک میتوکندریایی; ALCAR; Acetyl-l-carnitine; mtDNA; mitochondrial DNA; nDNA; nuclear DNA; CS; citrate synthase; PGC-1α; peroxisome proliferator-activated receptor γ [PPARγ] coactivator-1α; PGC-1β; peroxisome proliferator-activated receptor γ [PPARγ] coactivator-1 β
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دینامیک میتوکندریایی; Mitochondrial dynamics; Cytosolic calcium; Hepatocellular carcinoma; Autophagy; Drp1; dynamin 1-like; ER; endoplasmic reticulum; FIS1; fission, mitochondrial 1; IHC; immunohistochemistry; LMNB1; lamin B1; MFN1; mitofusin 1; MFN2; mitofusin 1; NFATC2; nucl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دینامیک میتوکندریایی; CL; cardiolipin; PE; phosphatidylethanolamine; PC; phosphatidylcholine; PS; phosphatidylserine; PI; phosphatidylinositol; PA; phosphatidic acid; PG; phosphatidylglycerol; CDP-DAG; cytidine diphosphate diacylglycerol; TOM; translocase of the outer membrane
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دینامیک میتوکندریایی; ANOVA; analysis of variance; ATP; adenosine triphosphate; CK-MB; creatine kinase MB; Drp1; dynamin-related protein 1; GAPDH; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; LC3; microtubule associated protein 1A/1 B light chain 3; Mfn1; 2 mitofusin 1 2; MOMP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دینامیک میتوکندریایی; Diabetic cardiomyopathy; Mitochondria quality control; Mitochondrial dynamics; Mitophagy; Mitochondrial biogenesisROS, reactive oxygen species; Mfn1/2, mitofusin 1/2; Opa1, optic atrophy 1; Drp1, dynamin-related protein 1; Fis1, mitochondrial fission prot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دینامیک میتوکندریایی; Ambra1; activating molecule in Beclin1-regulated autophagy 1; Atg; autophagy-related protein; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; BNIP3; BCL2/adenovirus E1B 19 kDa interacting protein 3; CREB; cAMP response element-binding; DIC; dynein intermediate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دینامیک میتوکندریایی; Alzheimer's disease; Mitochondrial bioenergetics; Mitochondrial dynamics; Mitochondrial transport; Amyloid-β; Tau; Synapse;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دینامیک میتوکندریایی; ANOVA; analysis of variance; BITC; benzyl isothiocyanate; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; DKO; mouse embryonic fibroblasts isolated from Bak and Bax double knockout mice; DMSO; dimethyl sulfoxide; Drp1; dynamin related protein 1; Fis1; mitochondria
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دینامیک میتوکندریایی; CASK; calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase; COS-7; African green monkey kidney fibroblast-like cell line; Drp1; dynamin-related protein 1; FAK; focal adhesion kinase; hnRNPA2B1; heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A2B1; K2P; potassium se