مکانیزم مولکولی

در این صفحه تعداد 196 مقاله تخصصی درباره مکانیزم مولکولی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده مکانیزم مولکولی
مقالات ISI مکانیزم مولکولی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مکانیزم مولکولی; DEGs; differentially expressed genes; RPKM; reads per kilobase per million reads; GO; gene ontology; KEGG; Kyoto encyclopedia of genes and genomes; ZG; zhongguo; XY; xiangyang; PPI; protein-protein interaction; RSEM; RNA-seq by Expectation Maximization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مکانیزم مولکولی; A; adenine; A549; adenocarcinomic human alveolar basal epithelial cells; AKR1C3; Aldo_Keto Reductase; BaP; Benzo(a)pyrene; C; cytosine; CI; Confidence interval; CO; carbon monoxide; CXCL 13; motif chemokine ligand 13; CYP1B1; cytochrome P450 1B1; DKK2; Di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مکانیزم مولکولی; MNCs; multinucleated cells; TRAP; tartrate-resistant acid phosphatase; RANKL; receptor activator of nuclear factor-κB ligand; M-CSF; macrophage colony stimulating factor; OPG; osteoprotegerin; c-fms; colony-stimulating factor-1 receptor; ERK; extracellul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مکانیزم مولکولی; 17β-HSD; 17-beta hydroxysteroid dehydrogenase; MLHI; MutL Ecoli homolog 1; 2,5-HD; 2,5-n-hexandione; MMPs; Matrix metalloproteinases; AHr; Aryl Hydrocarbon receptor; MRP1; Multi-drug Resistance protein 1; Akr1c; Aldo-keto reductase family; NF-κβ; Nucle
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مکانیزم مولکولی; Cisplatin; Cisplatin-induced nephrotoxicity; Molecular mechanism; Reactive oxygen species (ROS); Hydrogen sulfide (H2S); H2S donor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مکانیزم مولکولی; Transforming growth factor beta-induced corneal dystrophies; Transforming growth factor beta-induced protein; Granular corneal dystrophy type 2; Molecular mechanism; GeneticsALKP, anterior lamellar keratoplasty; BAC, benzalkonium chloride; DALK, deep ante
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مکانیزم مولکولی; ERα/β; (estrogen receptor alpha/beta); GPER1; (G-protein-coupled receptor 1); PI3K/PKB; (phosphatidylinotidol 3-kinase/Protein kinase B); ERK1/2; extracellular-signa1-regulated kinase; ICI; ICI182780; WM; wortmannin; MKH; MK-2206 2HCl; U; U0126; DCFH-DA