توزیع وزن مولکولی

در این صفحه تعداد 308 مقاله تخصصی درباره توزیع وزن مولکولی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI توزیع وزن مولکولی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع وزن مولکولی; KL; Kraft lignin; OIT; oxidation induction time; PP; polypropylene; Ph-OH; phenolic -OH; CC; correlation coefficient; p; two-tailed significance; THF; tetrahydrofuran; CH; cyclohexane; M¯n; the number-average; M¯w; weight-average molecular weights; MWD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع وزن مولکولی; Reverse atom transfer radical polymerization; Miniemulsion; Water-soluble initiator; Molecular weight distribution; Mathematical modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع وزن مولکولی; AYL; type AY from Candida cylindracea; BDO; 1,4-butanediol; [C4mim][BF4]; 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; [C4mim][NTf2]; 1-butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)amide; [C4mim][PF6]; 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع وزن مولکولی; CL; ε-caprolactone; D; Molecular weight distribution; D,L-PLGA; racemic poly(D,L-lactide-co-glycolide); DSC; differential scanning calorimetry; FCL; molar percentage of caproyl units; FGG; molar percentage of glycolidyl units; FLL; molar percentage of la
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع وزن مولکولی; Dissolving pulp; Kraft-based process; Fractionation; Cellulase treatment; Molecular weight distribution; Fock reactivity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع وزن مولکولی; Partial nitrification; Sequencing batch reactor (SBR); Extracellular polymeric substances (EPS); Excitation-emission matrix (EEM); Molecular weight distribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع وزن مولکولی; Polysaccharides; Food and medicine dual purposes Chinese herbs; Quality control; Functional food; Saccharide mapping; ABTS; 2,2′-azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid); AF4; asymmetrical flow field-flow fractionation; ANTS; 8-aminonaphthalene
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع وزن مولکولی; AGET; activators generated by electron transfer; AIBN; azobisisobutyronitrile; ARGET; activators regenerated by electron transfer; ATRP; atom transfer radical polymerization; BDE; bond dissociation energy; BPMODA; bis(2-pyridylmethyl)octadecylamine; BPN;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع وزن مولکولی; Polydisperse polyethylene solution; Phase equilibrium; Phase boundary pressure; Molecular weight distribution; Sanchez–Lacombe equation of state
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع وزن مولکولی; Ziegler-Natta polymerization; Poly(propylene) (PP); Food packaging; Molecular weight distribution; Mechanical properties; Migration properties
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع وزن مولکولی; APP; ammonium polyphosphate; AZO; azoalkane, azocyclohexane; BISAZO; 4′,4-Bis(cyclohexylazocyclohexyl)methane (BISAZO); BR; brominated flame retardant Luvogard MB81/PE; DTA; differential thermal analysis; INAZO; tetrapotassium azo diphosphonate; LDPE; l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع وزن مولکولی; Return liquor treatment; Hydrophobic–hydrophilic fractions; Molecular weight distribution; Organic nitrogen; UV quenching
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع وزن مولکولی; Algal organic matter (AOM); Microbial fuel cell (MFC); Molecular weight distribution; Fluorescence EEM spectroscopy; FT-IR spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع وزن مولکولی; CSD; crystal size distribution; CSF; cumulative similarity factor; EJKL; ensemble just-in-time kernel learning; FLOO; fast leave-one-out; GPR; Gaussian process regression; JIT; just-in-time; JKL; just-in-time kernel learning; KL; kernel learning; LOO; lea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع وزن مولکولی; A. mylitta; Antheraea mylitta; AA; amino acid; aP2; adipocyte fatty acid-binding; ASC; human-derived adipose stem cells; B. mori; Bombyx mori; BMSC; bone marrow stem cells; BSA; bovine serum albumin; Da; Dalton; DMSO; dimethyl sulfoxide; ECM; extracellula
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع وزن مولکولی; Triticosecale; Triticale bran; Food composition; Food analysis; Water-extractable polysaccharides; Arabinoxylans; Molecular weight distribution; Ethanol fractionation; Simple sugars; Scanning electron microscopy