چند معیار

در این صفحه تعداد 114 مقاله تخصصی درباره چند معیار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده چند معیار
مقالات ISI چند معیار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چند معیار; Decision support tool; Multi-criteria; Design strategies; Preference assessment; Utility function; Indifference curve; Expert elicitation; Infrastructure; Triple bottom line; Resilience;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چند معیار; Solar planning; Visibility; Visual impact; Social acceptability; Architectural integration; Multi Criteria Decision Making; MCDM; LESO-QSV; Multi-criteria; Solar energy; Urban planning; Renewable energy planning; Solar refurbishment; Criticity; Sensitivit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چند معیار; Molecular design; Computer Aided Molecular Design (CAMD); Multi-objective optimization; Analytic Hierarchy Process (AHP); Multi-objective molecular design; Multi-criteria;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چند معیار; Algorithm MCFS; Multi-criteria based feature selection algorithm on cost-sensitive data with missing values; Feature selection; Cost-sensitive data; Multi-criteria; Incomplete data; Rough sets;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چند معیار; Fuzzy set; Consensus; CCSD; Possibility measure; Neat OWA; Fuzzy TOPSIS; Goal programming; Satisfaction function; Multi-stakeholder; Multi-criteria; Supplier selection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چند معیار; Master production schedule; Series production; Multi-criteria; Lead-time minimization; Resource leveling; Variable neighborhood search;