تجزیه و تحلیل چند معیاره

در این صفحه تعداد 333 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل چند معیاره که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل چند معیاره (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چند معیاره; Carbon balance; Long-rotation forestry; Bioenergy; Substitution benefits; Steady-state forest management; Multi-criteria analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چند معیاره; Brownfields; Multi-criteria analysis; Analytic hierarchy process (AHP); Capital rationing decision; Minas abandonadas (brownfields); Análise multicritério; Analytical Hierarchy Process (AHP); Decisões com restrição orçamentária;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چند معیاره; Sustainable development; Sustainability assessment; Multi-criteria analysis; GIS; MCDA-GIS integration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چند معیاره; AHP; Analytic Hierarchy Process; AS; alternative scenario; BTF; biotrickling filter; CC; climate change; CHP; cogeneration heat and power; CR; consistency ratio; CSTR; continuous stirred tank reactor; DF; dark fermentation; FD; fossil depletion; FE; fresh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چند معیاره; BAU; business-as-usual; CH4; methane; CO2; carbon dioxide; CO2.eq; CO2 equivalents; GHG; greenhouse gases; HDPE; high density polyethylene; ISWMP; integrated solid waste management plan; LDPE; low density polyethylene; LFG; landfill gases; MCA; multi-crit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چند معیاره; Distributed generation; Sustainable development; Sustainability indicators; Interdisciplinary matrix; Multi-criteria analysis; Fuzzy logic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چند معیاره; Biodiversity; Bioenergy; Forest resource use; Land use; Multi-criteria analysis; Participatory scenarios;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چند معیاره; CLC; Corine land cover; DEM; Digital elevation model; DSO; Distribution system operator; EU; European Union; FiT; Feed-in tariff; GIS; Geographic information system; HEPURA; Hungarian energy and public regulatory authority; LFG; Landfill gas; LCOE; Leveli
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چند معیاره; Flood mitigation projects; Sustainability assessment; Decision support framework; Project life cycle; Multi-criteria analysis;