تجزیه و تحلیل چند عنصر

در این صفحه تعداد 38 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل چند عنصر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل چند عنصر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چند عنصر; Elemental composition; Geographical origin; Inductively coupled-plasma mass spectrometry; Inductively coupled plasma-atomic emission spectroscopy; Metrology; Multi-element analysis; Wine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چند عنصر; Sea cucumber (Apostichopus japonicus); Multi-element analysis; Inductively coupled plasma-mass spectrometry; Principal component analysis; Cluster analysis; Linear discriminant analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چند عنصر; Solid sampling; High-resolution continuum source graphite furnace atomic absorption spectrometry; Multi-element analysis; Internal standardization; Monitoring of multiplets
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چند عنصر; Analytical figure of merit; Dual-mode sample introduction; Hydride generation; Inductively coupled plasma optical emission spectrometry; Multi-element analysis; Non-spectral interference; Pneumatic nebulization; Simultaneous determination; Spectral interf