زنجیره سنگین میوزین

در این صفحه تعداد 398 مقاله تخصصی درباره زنجیره سنگین میوزین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI زنجیره سنگین میوزین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره سنگین میوزین; ACE; angiotensin-converting enzyme; ARVC; arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy; DCM; dilated cardiomyopathy; HCM; hypertrophic cardiomyopathy; LVAD; left ventricular assist device; LVH; left ventricular hypertrophy; MHC; myosin heavy chain; MLP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره سنگین میوزین; Nematode; Trichinellosis; Myoblast; Myotube; Differentiation; DNase; Myosin heavy chain; p49; Recombinant; Transfection; ATA, aurintricarboxylic acid; bHLH, basic helix-loop-helix; CMV, cytomegalovirus; DMEM, Dulbecco’s modified Eagle’s medium; EGFP, enha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره سنگین میوزین; CsA; cyclosporin A; EF; ejection fraction; FS; fraction shortening; MSC + CsA group; rats received human-derived MSCs and cyclosporin A; HO-1; heme oxygenase-1; MHC; myosin heavy chain; MI; myocardial infarction; MSCs; bone marrow mesenchymal cells; PBS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره سنگین میوزین; CNS acetylcholine release; daily rhythm; in vivo microdialysis; soft diet feeding; spatial learning and memory; stress; ACh; acetylcholine; ANOVA; analysis of variance; ChAT; choline acetyltransferase; HDB; horizontal limb of the diagonal band of Broca; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره سنگین میوزین; ANP; atrial natriuretic peptide; BNP; brain natriuretic peptide; CNP; C-type natriuretic peptide; cGMP; cyclic guanosine monophosphate; GC; guanylyl cyclase; LV; left ventricle/ventricular; MHC; myosin heavy chain; MI; myocardial infarction; PKG; cyclic g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره سنگین میوزین; ANOVA; analysis of variance; BrdU; 5′-bromo-2′-deoxyuridine; Ctx; cell transplantation; EF; ejection fraction; HGF; hepatocyte growth factor; HSC; hematopoietic stem cell; LAD; left anterior descending coronary artery; LV; left ventricular; MHC; myosi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره سنگین میوزین; Skeletal muscle; Resting chloride conductance; Chloride channel; Myosin heavy chain; Excitation-contraction coupling; Atrophy; Disuse; Simulated microgravity; Hindlimb unloading;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره سنگین میوزین; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; IKK; IκB kinase; MHC; myosin heavy chain; JAXA; Japan Aerospace Exploration Agency; PAGE; polyacrylamide gel electrophoresis; PBS; phosphate-buffered saline; RT-PCR; reverse transcription-polymerase chain reactio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره سنگین میوزین; Ad; adenovirus; LIF; leukemia inhibitory factor; LIFRβ; leukemia inhibitory factor receptor β; IL-6; Interleukin 6; bFGF; basic fibroblast growth factor; TGF-β; transforming growth factor-β; IGF-I; insulin like growth factor-I; Man-6-P; mannose 6-phos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره سنگین میوزین; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; DPI; diphenyleniodonium; DFOM; deferoxamine mesylate; DCF-DA; 2′,7′-dichlorodihydrofluorescein diacetate; DM; differentiation medium; dnIκB-α; dominant negative construct IκB-α (S32/36A); EMSA; electrophor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره سنگین میوزین; Homeobox; Transcriptional regulation; Cardiac development; Congenital heart disease; Cardiac hypertrophy; Cardioprotection; ANP; atrial natriuretic peptide; ASD; atrial septal defect; AV; atrioventricular; BMP; bone morphogenic protein; BNP; brain natriur