نایرینگینین

در این صفحه تعداد 217 مقاله تخصصی درباره نایرینگینین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نایرینگینین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نایرینگینین; Autism spectrum disorders (ASD); Naringenin; Neurobehavioural; Naringenin loaded PLGA nanoparticles; Glutathione (GSH); Tween 80;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نایرینگینین; Naringenin; Glucuronidation; UDP-Glucuronosyltransferase (UGT); Liver microsome; Intestine microsome; UGT; UDP-glucuronosyltransferase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نایرینگینین; NAR; naringenin; HES; hesperetin; TH; thyroid hormones; TSH; thyroid-stimulating hormone; T3; triiodothyronine; T4; thyroxine; Tg; thyroglobulin; T4-Tg; T4 bound to thyroglobulin; NIS; sodium iodide symporter; Dio; deiodinase; IHC; immunohistochemical; IF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نایرینگینین; Hesperidin (PubChem CID: 3594); Naringin (PubChem CID: 74787988); Hesperitin (PubChem CID: 72281); Naringenin (PubChem CID: 932)Citrus peel extract; Biotransformation; Hesperitin; Hesperidin; Naringenin; Naringin; Adipocytes; Lipolysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نایرینگینین; AUClast; area under the plasma concentration-versus-time curve from time 0 until the last detectable concentration; BMI; body mass index; BW; body weight; CAD; collision-activated dissociation; CE; collision energy; DP; declustering potential; EP; entranc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نایرینگینین; Chilling stress; Flavonoids; Flavanone 3-hydroxylase-like protein; Reactive oxygen species; Tomato; Transgenic tobacco; 4CL; 4-coumarate-CoA ligase; ANS; anthocyanidin synthase; APX; ascorbate peroxidase; C4H; cinnamate4-hydroxylase; CHI; chalcone isomera
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نایرینگینین; Naringenin; Diabetes; Cardiac hypertrophy; PPARs; EETs; CYP2J3; AA; arachidonic acid; ANF; atrial natriuretic factor; BW; body weight; CVF; collagen volume fraction; CYP450; cytochrome P450; DCM; diabetic cardiomyopathy; DHM; diabetic cardiac hypertrophy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نایرینگینین; Naringenin; Gout arthritis; Pain; Inflammation; NFκB; Inflammasome; ABTS; 2,2-azinobis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonate; ALT; alanine transaminase; ASC; apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD; AST; aspartate transaminase; BMDMs; bone
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نایرینگینین; ABA; abscisic acid; ABRE; cis-acting element involved in the abscisic acid responsiveness; CHS; chalcone synthase; C4H; cinnamate 4-hydroxylase; DXS; deoxyxylulose-5-phosphate synthase; ERE; ethylene-responsive element; FLS; flavonol synthase; FPKM; fragm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نایرینگینین; CMC; carboxymethyl cellulose; 2-HEA; 2-hydroxyethyl acrylate; KPS; potassium persulfate; PBS; phosphate buffer solution; PEGDA; poly(ethylene glycol) diacrylate; NRG; naringenin; TDDS; transdermal drug delivery system; TGA; thermogravimetric analysis; BG;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نایرینگینین; Epilepsy; Drug discovery; Methylated flavonoids; Naringenin; Zebrafish; Mouse; AED; anti-epileptogenic drug; ASD; anti-seizure drug; cLogP; calculated LogP; dpf; days post-fertilization; DMSO; dimethyl sulfoxide; GABA; γ-aminobutyric acid; IL-1β; interl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نایرینگینین; T-type calcium channel; 6-Prenylnaringenin; Sophoraflavanone G; Neuropathic pain; Visceral pain; HVA-current; high-voltage-activated Ca2+ channel-dependent current; Nav-current; voltage-dependent Na+ channel-dependent current; NG; naringenin; OHP; oxalipl