بررسی ملی بهداشت و تغذیه (NHANES)

در این صفحه تعداد37 مقاله تخصصی دربارهبررسی ملی بهداشت و تغذیه (NHANES) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISIبررسی ملی بهداشت و تغذیه (NHANES) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی ملی بهداشت و تغذیه (NHANES); What we eat in America; Sociodemographic factors and diet; Fruit intake; Vegetable intake; Dietary intake; Food patterns; National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES); Epidemiological; Behavioral;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی ملی بهداشت و تغذیه (NHANES); Americans; Diet quality; Healthy Eating Index-2010; National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES); Social support;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی ملی بهداشت و تغذیه (NHANES); 2,4-DCP; 2,4-dichlorophenol; 2,5-DCP; 2,5-dichlorophenol; BP-3; benzophenone-3; BPA; bisphenol A; BPB; butyl paraben; EDCs; endocrine disrupting compounds; E/P; ratio of estradiol to progesterone; ER; estrogen receptor; Ft4; free thyroxine; FT3; free trii
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی ملی بهداشت و تغذیه (NHANES); Serum bicarbonate; alkali therapy; metabolic acidosis; bone mineral density (BMD); lumbar BMD; osteoporosis; low bone mass; modifiable risk factor; National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES); dual-energy x-ray absorptiometry (DEXA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی ملی بهداشت و تغذیه (NHANES); Home food environment; Home food availability; National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES); Race/ethnicity; Family income;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی ملی بهداشت و تغذیه (NHANES); Food insecurity; Obesity; Child-level; Personal; National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی ملی بهداشت و تغذیه (NHANES); Glucose homeostasis; Lipid profiles; Isomers of perfluorooctanoic acid (PFOA); Isomers of perfluorooctane sulfonate (PFOS); National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES); Serum protein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی ملی بهداشت و تغذیه (NHANES); Lung disease; restrictive lung function; obstructive lung function; lower respiratory disease; spirometry; albuminuria; urine albumin-creatinine ratio (UACR); estimated glomerular filtration rate (eGFR); renal function; chronic kidney disease (CKD); morta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی ملی بهداشت و تغذیه (NHANES); Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH); Adolescents; Estimated glomerular filtration rate (eGFR); National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES); C-reactive protein (CRP); Gamma glutamyl transferase (GGT)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی ملی بهداشت و تغذیه (NHANES); Chronic kidney disease; National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES); coronary heart disease (CHD) risk equivalents; cholesterol treatment guidelines; low-density lipoprotein (LDL) cholesterol; guideline implementation; public health;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی ملی بهداشت و تغذیه (NHANES); Calcium; chronic kidney disease; Kidney Early Evaluation Program (KEEP); mineral metabolism; National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES); parathyroid hormone (PTH); phosphorus;