نیترات ها

در این صفحه تعداد 283 مقاله تخصصی درباره نیترات ها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نیترات ها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیترات ها; Ammonium nitrogen; Antioxidant activity; Chemical composition; Chicoric acid; Fatty acids; Nitrates; Omega-3 fatty acids; Phenolic compounds; Total nitrogen;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیترات ها; cardiomyopathies; heart failure; heart failure with reduced ejection fraction; hydralazine; mortality; nitrates; race; ACE; angiotensin-converting enzyme; ARB; angiotensin II receptor blocker; CI; confidence interval; H-ISDN; hydralazine-isosorbide dini
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیترات ها; Heart failure; Myocardial infarction; Beta blockers; Angiotensin-converting enzyme inhibitors; Nitrates; Aldosterone antagonists; Digoxin; Positive inotropic drugs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیترات ها; Heart failure; Isosorbide dinitrate; Nitrates; Elderly; EmergencyNitrés; Dinitrate d’isosorbide; Insuffisance cardiaque aiguë; Urgences; GériatrieAHF, acute heart failure; APE, acute pulmonary oedema; ED, emergency department; ESC, European Society of Car
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیترات ها; Crossover studies; Nitrites; Nitrates; Blood glucose; Hyperglycemia; Blood glucose; Insulin; ANOVA; analysis of variance; BMI; body mass index; DPP-4; dipeptidyl peptidase 4; HbA1c; glycated hemoglobin; HOMA-IR; homeostatic model of insulin resistance; iA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیترات ها; GrBM; grass biomass; ++1/mAgg; 1/micro-aggregates; MAgg; macro-aggregates; 1/BD; 1/bulk density; tN; total nitrogen; NH4; ammonium; NO3; nitrates; avP; available phosphorus; tC; total carbon; Wr; woody richness; Ws; woody evenness; Hr; herbaceous richness
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیترات ها; CaANT; calcium antagonists; CABG; coronary artery bypass graft; HS; harmonic scalpel; ITA; internal thoracic artery; NI; nitrates; PED; pedicled; PHE; phenoxybenzamine; RA; radial artery; SK; skeletonized; SV; saphenous vein; UA; ulnar artery; 23;