تجزیه و تحلیل غیر خطی

در این صفحه تعداد 265 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل غیر خطی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل غیر خطی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل غیر خطی; Seismic site response; Numerical simulation; Site effects; Finite Element method; Non-linear analysis; Multi-dimensional approaches;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل غیر خطی; Precast structures; Joint adaptation, mechanical connections; Dry joints; Seismic performance; Non-linear analysis; Full-scale testing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل غیر خطی; Precast concrete; Seismic performance; Roof-to-beam connections; Diaphragm action; Pseudo-dynamic testing; Non-linear analysis; Seismic design;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل غیر خطی; Hormigón armado; Comportamiento plastificación/rotura; Rótula plástica; Análisis no lineal; Reinforced concrete; Yield/ultimate behaviour; Plastic hinge; Non-linear analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل غیر خطی; Multi-layered structure; Mixed-mode delamination; Bilinear damage law; Non-linear analysis; Multi-layered beam finite element;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل غیر خطی; Dinámica de estructuras; Carga móvil; Análisis no lineal; Malla móvilDynamic of structures; Moving load; Non-linear analysis; Moving mesh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل غیر خطی; Form finding; Grid shell; Timber structure; Active bending; Dynamic Relaxation; Cylindrical joint; Velocity Verlet; Newton Raphson; Non-linear analysis; Mesh data structure;